W związku ze zbliżającym się zakończeniem roku szkolnego 2021/2022 prosimy do dnia 31 maja 2022 r. o zwrot do biblioteki szkolnej klas 0 – III i IV – VIII  wszystkich wypożyczonych książek. Podręczniki będą zwracane w terminie późniejszym.

Walentyna Litwin, Marzanna Szumkowska

20 maja br. w Szkole Podstawowej w Choroszczy przy ul. Powstania Styczniowego 1 odbyło się spotkanie uczniów klas 0 - III przebywających w świetlicy szkolnej ze strażakami z Ochotniczej Straży Pożarnej w Choroszczy. 

W roku 1842, 23 maja urodziła się Maria Konopnicka, polska poetka i nowelistka okresu pozytywizmu. 

Szanowni Państwo! Drodzy Uczniowie!

W dniach 24 maja 2022 roku - 26 maja 2022 roku w Szkole Podstawowej imienia Henryka Sienkiewicza w Choroszczy, w budynku przy ulicy Powstania Styczniowego 26 A, będzie odbywał się egzamin ośmioklasisty - w dniu 24 maja 2022 roku -z języka polskiego, w dniu 25 maja 2022 roku - z matematyki, w dniu 26 maja 2022 roku - z języka obcego nowożytnego. Egzamin każdego dnia rozpoczyna się punktualnie o godzinie 9.00. W związku z powyższym dla uczniów klas IV - VII dni 24 maja - 26 maja 2022 roku są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych. Klasy I - III oraz grupy przedszkolne pracują bez zmian według obowiązującego pięciodniowego planu zajęć dydaktycznych.