Proszę o zapoznanie się  z harmonogramem zajęć specjalistycznych - z pomocy psychologiczno - pedagogicznej  i zajęć rewalidacyjnych od 1 czerwca 2020r.

Zasady przyjmowania dziecka do szkoły są takie same jakie obowiązywały od 25 maja 2020r.


Proszę o zapoznanie się  z harmonogramem konsultacji z różnych przedmiotów od 1 czerwca 2020r.


Dzień Matki to jedno z ważniejszych świąt w roku. W szczególny sposób myślimy wtedy o naszych mamach, dziękując im za trud wychowania. Na każdym kontynencie, niemal w każdym kraju, dzieci doceniają swoje mamy.

Drogie dzieci. (Kliknij w tytuł)


Od poniedziałku 25 maja 2020r. rozpoczynają się zajęcia rewalidacyjne i z pomocy psychologiczno-pedadgogicznej.

Każdy uczeń, aby mógł uczestniczyć w zajęciach powinien przynieść  ze sobą (oprócz tych uczniów, którzy już dostarczyli dokumenty do sekretariatu szkoły):