Drogie Dzieci. Poniżej zamieszczam krótki zestaw ćwiczeń domowych utrwalających nawyk prawidłowej postawy.


Dla każdego z nas rodzina jest najważniejsza. Wszystko, co rodzice mogą zrobić dla swojego dziecka, to okazywanie miłości, sympatii, pomocy, opieki, czułości, wsparcia i chęci przebywania z nim.

Drogie Dzieci. Poniżej  zamieszczam kilka ogólnych  ćwiczeń z gimnastyki korekcyjnej do wykorzystania w domu. 


W kolejnym roku szkolnym planowane są zajęcia rozwijające z języka niemieckiego dla chętnych osób z klas 4-6.