W ramach tego przedsięwzięcia w klasach 0-3 podjęto szereg działań mających na celu przypomnienie uczniom zasad bezpieczeństwa w sieci oraz zagrożeń jakie niesie niewłaściwe korzystanie z Internetu. Oto one:

  • we wtorek 11.02.2020 r. odbyło się spotkanie wszystkich uczniów z policjantami z Posterunku Policji w Choroszczy;
  • w klasach 2 zorganizowano międzyklasowy  konkurs plastyczny „Bezpieczni w sieci”;
  • uczniowie klas 3 tworzyli plakaty oraz prezentacje promujące bezpieczeństwo w sieci;
  • w bibliotece szkolnej przeprowadzono zajęcia czytelnicze „Dziecko w sieci” i stworzono wystawę książek na ten temat;
  • świetlica szkolna wykonała gazetkę informacyjną na głównym holu „Dzień Bezpiecznego Internetu;
  • we wszystkich klasach 0-3 nauczyciele, wychowawcy przeprowadzili zajęcia o Bezpiecznym Internecie korzystając z zasobów Internetu tj. stron: sieciaki. pl , cyfrowobezpieczni. pl , filmików, krzyżówek, quizów, rebusów i łamigłówek;
  • wychowawcy klas 0-3 na zebraniach z rodzicami przeprowadzili rozmowy na temat bezpieczeństwa dzieci w Internecie.

Elżbieta Leszczyńska


19 lutego uczniowie klasy III c i III d byli na wycieczce w Kinie Helios na filmie pt. "Doktor Dolittle i jego zwierzęta", a następnie udali się do Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 4 przy ul. Transportowej w Białymstoku.

13 stycznia nasza szkoła tradycyjnie już brała udział w IX Międzyszkolnym Konkursie Kolęd i Pastorałek w Kruszewie. Udział w nim wzięło 26 uczniów ze szkół podstawowych z Zabłudowa, Złotorii, Choroszczy i Kruszewa. Uczestnicy konkursu byli oceniani w trzech kategoriach wiekowych: kl.0-II, kl. III-V i kl. VI- VIII.


Dzień Babci i Dziadka to niezwykłe święto. W tym dniu pragniemy zrobić wszystko, aby poczuli się wyjątkowo. Są to osoby obdarowane przez wnuki dużym szacunkiem i miłością. 

W dniu 12 grudnia 2019r. uczestniczyliśmy w spotkaniu wigilijnym zorganizowanym przez Koło Emerytów i Rencistów w Choroszczy.