Po dwóch latach przerwy  11 stycznia 2023 roku Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w  Choroszczy ponownie wypełniła  się dźwiękami przepięknych kolęd i pastorałek.

 


W dniach 15-16 grudnia 2022 roku odbył się Szkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek „ Hej kolęda, kolęda...”. Wzięło w nim udział 43 uczniów. Celem konkursu było rozbudzanie w uczniach chęci  śpiewania kolęd i pastorałek, rozwijanie uzdolnień i umiejętności  muzycznych dzieci, kultywowanie pięknej polskiej tradycji kolędowania oraz umożliwienie uczniom zaprezentowania się przed publicznością.

 


 Innowacja skierowana jest do wszystkich uczniów klas trzecich  Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Choroszczy. Ma charakter innowacji programowo- metodycznej.