JAK PIES Z KOTEM

Edukacja polonistyczna

Jeżeli potrafisz przeczytaj sam lub poproś o pomoc rodzeństwo lub rodzica:

Obejrzyj historyjkę obrazkową w podręczniku na s.63 . Co przydarzyło się Kubie i Bubie?

Wykonaj w ćwiczeniach s.54 i 55

E. matematyczna

1. Zapisz przykłady do zeszytu i oblicz:

1+1+2+1=

2+1+1+1=

5 - 1 - 1=

3 - 1 - 1=

2. W zeszycie z matematyki napisz kwoty i wklej właściwe monety (wykorzystaj papierowe).

3zł 

4zł

P O W O D Z E N I A !