Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023:
 
Pan Tomasz Staszewski - przewodniczący
Pani  Kamila Postlep - wiceprzewodnicząca
Pani Anna Kopczewska - sekretarz
Pani Dorota Muczyńska  - skarbnik
Pani Małgorzata Markiewicz - członek prezydium
 
 
Skład Komisji Rewizyjnej:
Pan Karol Wierzbicki - przewodniczący
Pani Justyna Kołodko-Bietkał- wiceprzewodnicząca
Pani Joanna Tynecka- członek Komisji Rewizyjnej