Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021:
 
Pani Dorota Muczyńska - przewodnicząca
Pani Joanna Popko - zastępca
Pani Aneta Popławska - sekretarz
Pani Kamila Postlep - skarbnik
Pan Karol Wierzbicki - członek
 
Skład Komisji Rewizyjnej:
Pan Tomasz Staszewski - przewodniczący
Pani Magdalena Oleksiej - sekretarz
Pan Artur Szymański - członek