PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIORU DZIECKA Z ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IMIENIA HENRYKA SIENKIEWICZA W CHOROSZCZY


REGULAMIN FUNKCJONOWANIA W PLACÓWCE W OKRESIE SARS-CoV-2 OBOWIĄZUJĄCY W SZKOLE PODSTAWOWEJ IMIENIA HENRYKA SIENKIEWICZA W CHOROSZCZY                                   OD 1 WRZEŚNIA 2020r.