Miło nam poinformować, że uczniowie naszej szkoły wzięli liczny udział w konkursie plastycznym „PSYjaciel jak z obrazka” zorganizowanym przez Wolontariat - Schronisko dla Zwierząt w Białymstoku.

Samorząd Uczniowski i Wolontariat Schroniska dla Zwierząt w Białymstoku zapraszają wszystkich chętnych do udziału w drugiej edycji konkursu plastycznego pt. "PSYjaciel jak z obrazka". Konkurs ma na celu promocję psów z białostockiego schroniska Dolina Dolistówki, jest też okazją do zgłębienia problemu bezdomności zwierząt i rozwijania pasji plastycznych. 

USTAWA

z dnia 3 lutego 2011 r.

o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

W hołdzie „Żołnierzom Wyklętym” — bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu — stanowi się, co następuje:

Art. 1. Dzień 1 marca ustanawia się Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.

Art. 2. Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” jest świętem państwowym.

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski

Dz.U. 2011 nr 32 poz. 160

Zachęcamy uczniów naszej szkoły do uczczenia pamięci Żołnierzy Niezłomnych poprzez podjęcie następujących działań:

„Naród, który traci pamięć przestaje być Narodem- staje się jedynie zbiorem ludzi czasowo zajmujących dane terytorium” Józef Piłsudski.

W dniach od 1 do 11 listopada 2023 r. uczniowie naszej szkoły po raz kolejny wzięli udział w akcji „Zapal znicz Bohaterom”.

W związku z Narodowym Świętem Niepodległości zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w teście wiedzy o Józefie Piłsudskim.