POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE NA ROK SZKOLNY 2024/2025 DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

ORAZ KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ IMIENIA HENRYKA SIENKIEWICZA W CHOROSZCZY

Szanowni Państwo!

Przedstawiam terminy postępowania rekrutacyjnego i czynności z nimi związane

8 marca 2024 – 22 marca 2024 roku – Rodzice składają wniosek o przyjęcie dziecka do Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Choroszczy, do oddziału przedszkolnego oraz klasy I, wraz z wymaganą dokumentacją.

23 marca 2024 – 19 kwietnia 2024 roku – Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Choroszczy weryfikuje wnioski o przyjęcie dziecka do szkoły, do oddziału przedszkolnego oraz klasy I, wraz z załączoną dokumentacją

22 kwietnia 2024 roku – Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Choroszczy podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego oraz do klasy I Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Choroszczy (lista zostanie wywieszona na drzwiach wejściowych placówki przy ul. Powstania Styczniowego 1 oraz Powstania Styczniowego 26 a do godziny 12.00)

23 kwietnia 2024 roku 30 kwietnia 2024 roku – Rodzic potwierdza wolę przyjęcia dziecka do Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Choroszczy, do oddziału przedszkolnego oraz do klasy I

2 maja 2024 roku – Komisja Rekrutacyjna Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Choroszczy podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły, do oddziału przedszkolnego oraz klasy I (lista zostanie wywieszona na drzwiach wejściowych placówki przy ul. Powstania Styczniowego 1 oraz Powstania Styczniowego 26 a do godziny 12.00)

Wymaganą dokumentację należy składać w sekretariacie placówki.

Dyrektor szkoły


Szkoła Podstawowa w Choroszczy ogłasza nabór do klas czwartych sportowych o profilu piłka nożna oraz piłka siatkowa.

Szkolenie sportowe w oddziałach sportowych odbywa się od klasy czwartej do szóstej. Oferta skierowana jest do uczniów klas trzecich (dziewcząt i chłopców) lubiących sport, pragnących rozwijać swoje umiejętności i pasje. W klasie sportowej będzie realizowany rozszerzony program zajęć z wychowania fizycznego w wymiarze 10 godzin tygodniowo. Klasa sportowa realizuje ukierunkowany program szkolenia sportowego (6 godzin tygodniowo) równolegle z programem kształcenia ogólnego właściwym dla klasy IV szkoły podstawowej (4 godziny tygodniowo). Przeprowadzenie testów sprawnościowych – 22 marca 2023r.  (środa) godz. 16.00 – 18.00 (w budynku przy ul Powstania Styczniowego 26a). Szczegóły w regulaminie. Wnioski będą dostępne od 22 marca 2022r.

                                                        

Na podstawie Zarządzenie nr 448/2023 Burmistrza Choroszczy z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i klas I szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Choroszcz przedstawiamy terminarz rekrutacji i wykaz potrzebnych dokumentów (dokumenty będą dostępne na stronie szkoły oraz w sekretariatach szkoły przy ul. Powstania Styczniowego 1 i ul. Powstania Styczniowego 26a od 17 marca 2023r.). Więcej informacji po kliknięciu na tytuł.


Na podstawie Zarządzenie nr 327/2022 Burmistrza Choroszczy z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2022/2023 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i klas I szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Choroszcz przedstawiamy terminarz rekrutacji i wykaz potrzebnych dokumentów (dokumenty będą dostępne na stronie szkoły oraz w sekretariatach szkoły przy ul. Powstania Styczniowego 1 i ul. Powstania Styczniowego 26a od 17 lutego 2022r.). Więcej informacji po kliknięciu na tytuł.


POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE NA ROK SZKOLNY 2021/2022 DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

ORAZ KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ IMIENIA HENRYKA SIENKIEWICZA W CHOROSZCZY

Szanowni Państwo!

Przedstawiam terminy postępowania rekrutacyjnego i czynności z nimi związane

1 marca 2021 – 12 marca 2021 roku – Rodzice składają wniosek o przyjęcie dziecka do Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Choroszczy, do oddziału przedszkolnego oraz klasy I, wraz z wymaganą dokumentacją

15 marca 2021 – 25 marca 2021 roku – Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Choroszczy weryfikuje wnioski o przyjęcie dziecka do szkoły, do oddziału przedszkolnego oraz klasy I, wraz z załączoną dokumentacją

26 marca 2021 roku – Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Choroszczy podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego oraz do klasy I Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Choroszczy (lista zostanie wywieszona na drzwiach wejściowych placówki przy ul. Powstania Styczniowego 1)

29 marca 2021 roku 1 kwietnia 2021 roku – Rodzic potwierdza wolę przyjęcia dziecka do Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Choroszczy, do oddziału przedszkolnego oraz do klasy I

2 kwietnia 2021 roku – Komisja Rekrutacyjna Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Choroszczy podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły, do oddziału przedszkolnego oraz klasy I.

Wymaganą dokumentację należy składać w sekretariacie placówki.

Po kliknięciu na słowo "Ogłoszenie" pojawią się wymagane dokumenty.

Z poważaniem

Dyrektor szkoły