Drodzy Rodzice i Uczniowie.

Niestety, przez najbliższe dni nie będziemy mogli spotykać się bezpośrednio w szkole, by porozmawiać, kiedy przyjdzie taka chęć i potrzeba Zdaję sobie sprawę również z tego, że niektóre niespodziewane sytuacje wymagają natychmiastowego omówienia, przeanalizowania i szybkiego działania.