1.Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa.

2.Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną lub izolacją domową. - czytaj dalej


Terminy główne:

1. język polski – 16 czerwca 2020 r.  (wtorek) – godz. 9:00

2. matematyka – 17 czerwca 2020 r.  (środa) – godz. 9:00

3. język obcy nowożytny – 18 czerwca 2020 r.  (czwartek) – godz. 9:00

 

Terminy dodatkowe:

1.język polski – 7 lipca 2020 r. (wtorek)–godz. 9:00

2. matematyka – 8 lipca 2020 r.(środa) –godz. 9:00

3.język obcy nowożytny – 9 lipca 2020 r.(czwartek) –godz.9:00 

 

Termin :

 - ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty do 31 lipca 2020 r.

 - przekazania szkołom wyników i zaświadczeń do 31 lipca 2020 r.

-  wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym do 31 lipca 2020 r.


 

Jak się nie otwierają procedury, proszę odświeżyć stronę.