Szanowni Państwo! Drodzy Uczniowie!

Uprzejmie informuję, iż od 22 grudnia 2023r. ( piątek) do 2 stycznia 2024 roku (wtorek) w Szkole Podstawowej imienia Henryka Sienkiewicza w Choroszczy trwa zimowa przerwa świąteczna, są to dni wolne od zajęć dydaktycznych dla kl. 1-8. W dni robocze w godzinach 7.00 - 17.00 będzie funkcjonowała w budynku przy ulicy Powstania Styczniowego 1 świetlica szkolna. Prosimy o zgłoszenia uczniów do świetlicy na dołączonej pod linkiem karcie zgłoszenia i dostarczenie wypełnionych kart do 20 grudnia 2023 roku do godziny 10.00 do sekretariatu szkoły.

W czasie zimowej przerwy świątecznej sekretariat szkolny pracuje w budynku przy ulicy Powstania Styczniowego 26 A  w godzinach 7.00 - 15.00,  natomiast sekretariat  w budynku przy ulicy Powstania Styczniowego 1  jest  zamknięty.  

Oddziały przedszkolne w budynku przy ulicy Powstania Styczniowego 1 pracują w godzinach 7.00 - 17.00.

Od 22 grudnia 2023r. ( piątek) do 2 stycznia 2024 roku (wtorek)  nie ma dowozów.

Dyrektor szkoły


 

 

INFORMACJA !

Na podstawie Ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. z 2019 r., poz. 1078) od 1 września 2023 r. uczniowie Szkoły Podstawowej w Choroszczy zostali objęci opieką stomatologiczna przez: Wolf Trade Marcin Wilczko, ul. Nowa, nr 28, 15-343 Białystok, prowadzącym Centrum Stomatologii Estetycznej „Perłowy Uśmiech” z siedzibą przy ul. Pogodnej 11 C, lok. 2, 15-354 Białystok, reprezentowanym przez: Właściciela - Marcina Wilczko

Centrum Stomatologii Estetycznej „Perłowy Usmiech”, zlokalizowanym przy ul. Pogodnej 11 C, lok. 2, 15-354 Białystok.


 

Szanowni Państwo, 

zapraszam na zebrania z wychowawcami:

 - kl. 1b, 1d, 2a, 2d, 3a, 3c -  w dniu 12 września 2023r. (wtorek) godz. 17.00  - budynek przy ul. Powstania Styczniowego 1 (przydział sal).

 - kl. 1a, 1c, 1e, 1f, 2b, 2c, 3b, 3d -  w dniu 13 września 2023r. (środa) godz. 17.00  - budynek przy ul. Powstania Styczniowego 1 (przydział sal).

- kl. 4, 5, 6, 7 i 8 -  w dniu 14 września 2023r. (czwartek) godz. 17.00  - budynek przy ul. Powstania Styczniowego 26a (przydział sal).

Dyrektor szkoły


Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sieniewicza w Choroszczy za rok obrotowy od 01.01.2022 do 31.12.2022 składające się z:
1) bilansu,
2) rachunku zysków i strat (wariant porównawczy),
3) zestawienia zmian w funduszu jednostki,
4) informacji dodatkowej
zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Choroszczy pod adresem:

Drodzy Rodzice!

Zapraszamy Państwa do udziału w kolejnej edycji bezpłatnego programu „Kompleksowa Profilaktyka Wad Postawy”.

Grupę docelową stanowią: dzieci z klas I, IV i VI szkoły podstawowej. W ramach projektu, u dzieci zgłoszonych do programu, zostaną przeprowadzone bezpłatne badania diagnostyczne wad postawy. Podczas indywidualnej konsultacji z Fizjoterapeutą zyskacie Państwo pełną informację na temat ewentualnie występujących schorzeń u Waszego dziecka i wynikających z nich zagrożeń.

Trójwymiarowa analiza kręgosłupa 4D przy użyciu sprzętu Diers  to nieinwazyjna metoda pomiaru kręgów oraz poszczególnych odcinków tej części szkieletu przy użyciu metody światło-optycznej. Wyniki badań wyświetlają się w formie cyfrowej na monitorze zaraz po przeprowadzeniu analizy. Zaawansowana technologia pozwala na wykonanie precyzyjnych pomiarów ciała bez użycia promieni rentgenowskich, z wykluczeniem ubocznych skutków napromieniowania. Dzieci ze znacznym stopniem wad postawy zakwalifikują się do kolejnego etapu projektu, jakim będą bezpłatne zajęcia rehabilitacyjne a także basen.

 

Zainteresowanych Rodziców prosimy o kontakt pod numerem tel: 609804377 w celu zapisu.