Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sieniewicza w Choroszczy za rok obrotowy od 01.01.2022 do 31.12.2022 składające się z:
1) bilansu,
2) rachunku zysków i strat (wariant porównawczy),
3) zestawienia zmian w funduszu jednostki,
4) informacji dodatkowej
zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Choroszczy pod adresem:

Drodzy Rodzice!

Zapraszamy Państwa do udziału w kolejnej edycji bezpłatnego programu „Kompleksowa Profilaktyka Wad Postawy”.

Grupę docelową stanowią: dzieci z klas I, IV i VI szkoły podstawowej. W ramach projektu, u dzieci zgłoszonych do programu, zostaną przeprowadzone bezpłatne badania diagnostyczne wad postawy. Podczas indywidualnej konsultacji z Fizjoterapeutą zyskacie Państwo pełną informację na temat ewentualnie występujących schorzeń u Waszego dziecka i wynikających z nich zagrożeń.

Trójwymiarowa analiza kręgosłupa 4D przy użyciu sprzętu Diers  to nieinwazyjna metoda pomiaru kręgów oraz poszczególnych odcinków tej części szkieletu przy użyciu metody światło-optycznej. Wyniki badań wyświetlają się w formie cyfrowej na monitorze zaraz po przeprowadzeniu analizy. Zaawansowana technologia pozwala na wykonanie precyzyjnych pomiarów ciała bez użycia promieni rentgenowskich, z wykluczeniem ubocznych skutków napromieniowania. Dzieci ze znacznym stopniem wad postawy zakwalifikują się do kolejnego etapu projektu, jakim będą bezpłatne zajęcia rehabilitacyjne a także basen.

 

Zainteresowanych Rodziców prosimy o kontakt pod numerem tel: 609804377 w celu zapisu.


 

Szanowni Państwo!

Zapisanie dziecka na obiady na rok szkolny 2022/2023 należy zgłosić osobiście poprzez złożenie oświadczenia woli korzystania z obiadów w Szkole Podstawowej w Choroszczy do dnia 05 września 2022 roku do godz. 15.00 w sekretariacie dużej i małej szkoły w godz. 7.00-15.00 ( sekretariat w małej szkole będzie czynny od 01. 09. 2022 r. w godz. 7.00-15.00)

We wrześniu opłata za obiady wynosi  74,25 zł ( 15 x 4,95).

Obiady będą wydawane od 12 września 2022 roku.

W październiku cena za obiady może ulec zmianie.

Wszelkie informacje dotyczące obiadów będą dostępne w zakładce ”STOŁÓWKA SZKOLNA”- AKTUALNOŚCI na stronie szkoły  https://sp.choroszcz.pl/choroszcz_sp/index.php/stolowka-szkolna/aktualnosci 


 

Szanowni Państwo!

W miesiącu czerwcu opłata za obiady wynosi  74,25 zł ( 15 x 4,95).

W dniu dzisiejszym zostały wysłane do Państwa maile z informacją o wpłacie za obiady za miesiąc maj i czerwiec. Proszę wpłacić tylko za czerwiec

Informacja znajduje się również w panelu rodzica w programie STOPEREK ( zakładka należności, miesiąc czerwiec). Jeżeli ktoś z Państwa nie otrzymał maila, to proszę o sprawdzenie poczty SPAM lub powiadomić o tym fakcie sekretariat szkoły - nr telefonu 530679836 lub 536589984.

W przypadku całkowitej rezygnacji dziecka z obiadów należy wypełnić oświadczenie o rezygnacji z obiadów i przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub złożyć w sekretariacie szkoły. Niewpłacenie należnej kwoty nie oznacza rezygnacji z obiadów.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, iż na obiady wejdą tylko te osoby, których przelew zostanie zaksięgowany na koncie bankowym.

W zakładce zgłaszanie nieobecności mogą Państwo zaznaczać dane dni, w których dziecko nie będzie obecne na obiadach (do godz.8.00 rano)

Wpłat za obiady należy dokonać na konto szkoły 69 1020 1332 0000 1902 0946 8622  do 15 czerwca do godz.15.00.

Od 6 czerwca 2022r. będą wydawane karty zdrowia uczniów kl. 8 Szkoły Podstawowej w Choroszczy: w poniedziałki i czwartki w godz. 9.00-12.00 oraz w środy w godz. 9.00-14.00 w budynku przy ul. Powstania Styczniowego 26a  - gabinet pielęgniarki szkolnej s. 209 ( I piętro).

Karty mogą odbierać rodzice/opiekunowie prawni.