W październiku opłata za posiłki wynosi:

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

  1. a) tylko obiad - 22 dni x 4,00zł=88,00 zł 
  2. b) wyżywienie całodzienne (śniadanie-3,00zł; obiad-4,00zł; podwieczorek- 2,60zł)– 22 dni x 9,60zł=211,20 zł

Odpisy za obiady rodzice zgłaszają wyłącznie przez panel rodzica programu STOPEREK (https://panel260.stoperek.pl/)  

do godz. 14:00 dnia wcześniejszego

KLASY I-III („mała szkoła”)

 - obiad – 22 dni x 4,00zł= 88,00 zł 

Odpisy za obiady rodzice zgłaszają wyłącznie przez panel rodzica programu STOPEREK (https://panel236.stoperek.pl/)

 do godziny 8:00 dnia bieżącego

klasy IV-VIII („duża szkoła”)

 - obiad -  22 dni x 5,80zł= 127,60 zł 

Odpisy za obiady rodzice zgłaszają wyłącznie przez panel rodzica programu STOPEREK (https://panel236.stoperek.pl/

do godziny 8:00 dnia bieżącego

WAŻNA INFORMACJA DLA WSZYSTKICH!

  1. Na mail zostaną wysłane wiadomości:
  2.        a) kwota płatności za miesiąc PAŹDZIERNIK 2023r.
  3.        b) mail z dostępem do panelu rodzica w programie STOPEREK ( tylko dla nowych osób)

2.Wpłaty należy dokonywać na nr konta 69 1020 1332 0000 1902 0946 8622

3.Termin płatności : do 05 paździrnik 2023 roku. Prosimy o terminowe wpłaty.


 

Szanowni Państwo!

Informacja o płatności za obiady za miesiąc październik będzie dostępna 2 października.

Na Państwa maile zostanie wysłana informacja z kwotą do wpłaty.

Dla nowo zapisanych osób zostanie wysłany mail z dostępem do panelu rodzica (od 2 października korzystają z posiłków w stołówce szkolnej).

Bardzo proszę nie wpłacać żadnych należności za obiady nie wcześniej niż 1 października 2023 r.


 

Zapisanie dziecka na posiłki na rok szkolny 2023/2024 należy zgłosić osobiście poprzez złożenie potwierdzenie woli korzystania z posiłków w Szkole Podstawowej w Choroszczy do dnia 30 sierpnia 2023 roku do godz. 15.00 (środa) w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Choroszczy przy ul. Powstania Styczniowego 26 A ( budynek „Dużej Szkoły”) w godz. 7.00-15.00.

We wrześniu opłata za posiłki wynosi:

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

a) tylko obiad - 20 dni x 4,00zł=80,00 zł - potwierdzenie woli korzystania z posiłków o oddziale przedszkolnym

b) wyżywienie całodzienne (śniadanie-3,00zł; obiad-4,00zł; podwieczorek- 2,60zł) – 20 dni x 9,60zł=192,00 zł - potwierdzenie woli korzystania z posiłków o oddziale przedszkolnym

Posiłki  w oddziałach przedszkolnych (wyżywienie całodniowe/obiady) będą wydawane od 4 września 2023r.

KLASY I-III („mała szkoła”)

 - obiad – 15 dni x 4,00zł= 60,00 zł - potwierdzenie woli korzystania z obiadów w kl. I - III

klasy IV-VIII („duża szkoła”)

 - obiad - 15 dni x 5,80zł= 87,00 zł - potwierdzenie woli korzystania z obiadów w kl. IV - VIII

Obiady w kl. I-VIII będą wydawane od 11 września 2023r.

WAŻNA INFORMACJA DLA WSZYSTKICH!

1.We wniosku obowiązkowo należy wpisać mail jednego z rodziców/opiekunów prawnych

2. Na mail zostaną wysłane dwie wiadomości:

         a) dostęp do panelu rodzica w programie STOPEREK

         b) kwota płatności za miesiąc wrzesień 2023r.

3.Osoby, które mają już założone konto w programie STOPEREK mogą dalej z niego korzystać. Nowe osoby powinny się zalogować do programu..

4.Wpłaty należy dokonywać na nr konta 69 1020 1332 0000 1902 0946 8622

5.Termin płatności : do 05 września 2023 roku. Prosimy o terminowe wpłaty.

6.Każdy rodzic zgłasza sam chorobę, wycieczkę lub inną nieobecność dziecka.

7.Odpisy za obiady rodzice zgłaszają wyłącznie przez panel rodzica programu STOPEREK (https://panel236.stoperek.pl/):

         a) odziały przedszkolne („zerówka”) - do godz. 14:00 dnia wcześniejszego

          b) klasy I-VIII -  do godziny 8:00 dnia bieżącego

8.Jeśli na mailu nie pojawi się informacja z programu Stoperek lub jest problem z dostępem do panelu rodzica proszę o kontakt z sekretariatem szkoły pod nr tel. 536589984 w godz. 7.00-15.00.

9.Wszelkie informacje dotyczące obiadów będą dostępne w zakładce ”STOŁÓWKA SZKOLNA”- AKTUALNOŚCI na stronie szkoły https://sp.choroszcz.pl/choroszcz_sp/index.php/stolowka-szkolna/aktualnosci

Szanowni Państwo!

W czerwcu opłata za obiady wynosi 74,10 zł ( 13 dni x 5,70 zł.). Obiady będą wydawane do 21 czerwca 2023 r.

Każdy z Państwa otrzymał informację mailem z kwotą do wpłaty za swoje dziecko.

Wpłat proszę dokonywać na nr konta 69 1020 1332 0000 1902 0946 8622

Termin płatności : do 05 czerwca 2023 roku. Prosimy o terminowe wpłaty.

Odpisy za obiady rodzice zgłaszają wyłącznie przez panel rodzica programu STOPEREK (https://panel236.stoperek.pl/) do godziny 8:00 dnia bieżącego.

Każdy rodzic zgłasza sam chorobę, wycieczkę lub inną nieobecność dziecka.

Jeżeli ktoś z Państwa nie otrzymał informacji mailem albo ma problem z dostępem do panelu rodzica w programie STOPEREK, proszę o kontakt z sekretariatem szkoły pod nr tel. 536589984 w godz. 7.00-15.00.


 

Szanowni Państwo!

W maju opłata za obiady wynosi 114,00 zł ( 20 dni x 5,70 zł.). Każdy z Państwa otrzymał informację mailem z kwotą do wpłaty za swoje dziecko.

Wpłat proszę dokonywać na nr konta 69 1020 1332 0000 1902 0946 8622

Termin płatności : do 05 maja 2023 roku. Prosimy o terminowe wpłaty

Odpisy za obiady rodzice zgłaszają wyłącznie przez panel rodzica programu STOPEREK (https://panel236.stoperek.pl/) do godziny 8:00 dnia bieżącego.

Każdy rodzic zgłasza sam chorobę, wycieczkę lub inną nieobecność dziecka.

Jeżeli ktoś z Państwa nie otrzymał informacji mailem albo ma problem z dostępem do panelu rodzica w programie STOPEREK, proszę o kontakt z sekretariatem szkoły pod nr tel. 536589984 w godz. 7.00-15.00.