Szanowni Państwo!

W kwietniu opłata za obiady wynosi 91,20 zł ( 16 dni x 5,70 zł.). Każdy z Państwa otrzymał informację mailem z kwotą do wpłaty za swoje dziecko.

Wpłat proszę dokonywać na nr konta 69 1020 1332 0000 1902 0946 8622

Termin płatności : do 6 kwietnia 2023 roku. Prosimy o terminowe wpłaty

Odpisy za obiady rodzice zgłaszają wyłącznie przez panel rodzica programu STOPEREK (https://panel236.stoperek.pl/) do godziny 8:00 dnia bieżącego.

Każdy rodzic zgłasza sam chorobę, wycieczkę lub inną nieobecność dziecka.

Jeżeli ktoś z Państwa nie otrzymał informacji mailem albo ma problem z dostępem do panelu rodzica w programie STOPEREK, proszę o kontakt z sekretariatem szkoły pod nr tel. 536589984 w godz. 7.00-15.00.


 

Szanowni Państwo!

marcu opłata za obiady wynosi  131,10 zł ( 23 dni x 5,70 zł.). Każdy z Państwa otrzymał informację mailem z kwotą do wpłaty za swoje dziecko.

Wpłat proszę dokonywać na nr konta 69 1020 1332 0000 1902 0946 8622

Termin płatności do 6 marca 2023 roku.

Odpisy za obiady rodzice zgłaszają wyłącznie przez panel rodzica programu STOPEREK (https://panel236.stoperek.pl/) do godziny 8:00 dnia bieżącego.

Każdy rodzic zgłasza sam chorobę, wycieczkę lub inną nieobecność dziecka.

Jeżeli ktoś z Państwa nie otrzymał informacji mailem albo ma problem z dostępem do panelu rodzica w programie STOPEREK, proszę o kontakt z sekretariatem szkoły pod nr tel. 536589984 w godz. 7.00-15.00.


 

Szanowni Państwo!

W lutym opłata za obiady wynosi  96,90 zł ( 17 dni x 5,70 zł.). Każdy z Państwa otrzymał informację mailem z kwotą do wpłaty za swoje dziecko.

Wpłat proszę dokonywać na nr konta 69 1020 1332 0000 1902 0946 8622

Termin płatności do 2 lutego 2023 roku.

Odpisy za obiady rodzice zgłaszają wyłącznie przez panel rodzica programu STOPEREK (https://panel236.stoperek.pl/) do godziny 8:00 dnia bieżącego.

Każdy rodzic zgłasza sam chorobę, wycieczkę lub inną nieobecność dziecka.

Jeżeli ktoś z Państwa nie otrzymał informacji mailem albo ma problem z dostępem do panelu rodzica w programie STOPEREK, proszę o kontakt z sekretariatem szkoły pod nr tel. 536589984 w godz. 7.00-15.00.


 

Szanowni Państwo!

W styczniu opłata za obiady wynosi  74,10 zł ( 13 dni x 5,70 zł.). Każdy z Państwa otrzymał informację mailem z kwotą do wpłaty za swoje dziecko.

Wpłat proszę dokonywać na nr konta 69 1020 1332 0000 1902 0946 8622

Termin płatności do 5 stycznia 2023 roku.

Odpisy za obiady rodzice zgłaszają wyłącznie przez panel rodzica programu STOPEREK (https://panel236.stoperek.pl/) do godziny 8:00 dnia bieżącego.

Każdy rodzic zgłasza sam chorobę, wycieczkę lub inną nieobecność dziecka.

Jeżeli ktoś z Państwa nie otrzymał informacji mailem albo ma problem z dostępem do panelu rodzica w programie STOPEREK, proszę o kontakt z sekretariatem szkoły pod nr tel. 536589984 w godz. 7.00-15.00.


 

Szanowni Państwo!

W listopadzie zostały zakończone procedury przetargowe. Wykonawcą na Świadczenie usługi przygotowania i dostarczenia obiadów dla uczniów Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Choroszczy od 14.11.2022 do 21.06.2023 została firma PRUSZYNKA.

W związku z powyższym od 14 listopada zmieniła się opłata za żywienie -  5,70 zł. za posiłek.

W pierwszej kolejności nastąpi wyrównanie opłat za miesiąc listopad w wysokości 9,75 zł (pobierana opłata za obiad w okresie

14 -30 października wynosiła 4,95 zł, a powinna wynosić 5,70 zł).

Opłaty za obiady za miesiąc grudzień zostaną wyliczone w wysokości 5,70 zł. za posiłek.

W związku z powyższym kwota za obiady w grudniu 2022 roku wynosi 85,50 zł (15 dni x 5,70).

Informacje o aktualnej kwocie do wpłaty za miesiąc grudzień z rozliczeniem za listopad są dostępne na Państwa indywidualnych kontach w programie STOPEREK.

Wpłat należy dokonać do 07 grudnia 2022 r.

Wszelkie informacje dotyczące obiadów będą dostępne w zakładce ”STOŁÓWKA SZKOLNA”- AKTUALNOŚCI na stronie szkoły  https://sp.choroszcz.pl/choroszcz_sp/index.php/stolowka-szkolna/aktualnosci