Proszę wejść w tytuł artykułu, aby obejrzeć pełną treść.


Rodzicielstwo to proces pełen radości, wyzwań, czasami trosk, trudnych emocji, a nawet wątpliwości. To proces, w którym rozwija się dziecko, rozwija się rodzic i rozwija się ich wzajemna relacja. Bycie rodzicem to uczenie się  dziecka, tego kim ono jest, ale także uczenie się siebie. Troska o dziecko, o jego rozwój poznawczy, intelektualny, społeczny oraz psychiczny,  jest ważna na każdym etapie jego rozwoju. Jeśli nauczymy nasze dzieci samoakceptacji i rozwiązywania problemów, będą one lepiej radzić sobie z wyzwaniami w dorosłym życiu.

Drodzy Rodzice, zapraszam Państwa do skorzystania z bezpłatnych webinariów, które pomogą zrozumieć trudny temat rodzicielstwa. Dowiecie się Państwo, jak towarzyszyć i wspierać dziecko w trudniejszych momentach. Polecam Państwu trzy seminaria:

  1. Dom jako bezpieczna przystań wspierająca rozwój dziecka
  2. O lęku i strachu nie tylko u dzieci. Jak opiekować się tymi emocjami i być wsparciem dla dziecka?
  3. Odporność psychiczna dziecka i rodzica.

    Proponowane szkolenia online znajdziecie Państwo pod linkiem:

https://portal.librus.pl/szkola/artykuly/wspieraj-rodzicow-polec-bezplatne-webinary

Małgorzata Czulewicz -pedagog

Cyberprzemoc to przemoc z użyciem urządzeń elektronicznych, najczęściej telefonu bądź komputera. Bywa określana także jako cyberbullying, nękanie,  ręczenie, prześladowanie w Internecie. Niezależnie od określenia, jej celem zawsze jest wyrządzenie krzywdy drugiej osobie. Cyberprzemoc to –  podobnie jak przemoc tradycyjna – regularne, podejmowane z premedytacją działanie wobec słabszego, który nie może się bronić. Zjawisko elektronicznej agresji może przybierać różne formy: od wysłania obraźliwego SMS-a czy e-maila do koleżanki, aż po założenie komuś fałszywego konta na portalu społecznościowym.


Każde doświadczenie z narkotykami ma wpływ na człowieka, a często decyduje o jego dalszym życiu – funkcjonowaniu fizycznym czy społecznym. Rolą osób dorosłych, edukujących i wychowujących młode pokolenie, jest zwrócenie uwagi na zagrożenia wynikające z podejmowania zachowań ryzykownych, a przede wszystkim – koszty związane z eksperymentowaniem lub szkodliwym używaniem narkotyków przez młodzież. Używanie narkotyków przez młodych ludzi zawsze jest ryzykiem!