Konkurs plastyczny  w ramach obchodów DNIA KRAJOBRAZU 2023 ph. „DOCEŃ LOKALNOŚĆ”

Tegoroczne obchody Dnia Krajobrazu to okazja do promowania wartości krajobrazów towarzyszących codziennemu życiu każdego z nas, a także krajobrazów charakterystycznych dla poszczególnych regionów. Perłami lokalnych krajobrazów mogą być najdrobniejsze ich elementy, jak pojedyncze drzewa, przydrożne kapliczki czy zdobienia domów. Poznawajmy, chrońmy i odpowiednio kształtujmy naszą okolicę, byśmy czuli, że jest w niej cząstka nas samych. Doceniajmy lokalność!

  • Do udziału w Konkursie zapraszamy uczniów klas IV – VIII Szkoły Podstawowej w Choroszczy.
  • Cele Konkursu:

- Uwrażliwienie młodzieży na piękno lokalnego krajobrazu, podkreślenie roli lokalnej kultury i architektury.

- Zwrócenie uwagi na konieczność poznania, ochrony i odpowiedniego kształtowania własnej okolicy, bo jest ona częścią nas samych.

- Docenienie pereł lokalnych krajobrazów: charakterystycznej zabudowy, pojedynczych drzew, przydrożnych kapliczek czy zdobień domów.

- Kształtowanie w uczniach postawy umiłowania swojej „Małej Ojczyzny”.

- Kształtowanie kreatywności, wrażliwości artystycznej dzieci.

  • Zasady i przebieg konkursu:

- Każdy uczeń wykonuje samodzielnie pracę plastyczną w formacie A3, przedstawiającą krajobraz, który najbardziej przykuł uwagę dziecka w terenie i najbardziej mu się spodobał.

- Technika wykonania: dowolna (farby, plastelina, kredki, bibuła, itp.), liczymy na inwencję twórczą artystów. Prosimy jednak o nie używanie materiałów sypkich (kasza, ryż itp.).

- Prace zbiorowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.

- Prace należy dostarczyć do p. Justyny Wysockiej lub p. Marty Owczarczuk.  Pracę należy podpisać: imię i nazwisko ucznia, klasa. Termin: 08.11.23 r.

- Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie otrzymają pochwały do dziennika, zwycięzcy otrzymają ocenę 6 (waga 1) z przyrody/biologii oraz nagrody rzeczowe.