Szanowni Państwo!

Zapraszam Rodziców uczniów klas I - VII oraz grup przedszkolnych Szkoły Podstawowej imienia Henryka Sienkiewicza w Choroszczy na konsultacje z wychowawcami i nauczycielami, które odbędą  się w dniu    10 maja 2022 roku w godzinach 17.00 - 18.30. Rodziców uczniów klas VIII zapraszam na spotkanie z wychowawcami klas, które rozpocznie się o godzinie 17.00. Przydział sal w załączniku.

Konsultacje kl. 0-3 - przydział sal

Konsultacje kl. 4-7 - przydział sal

Zebrania z rodzicami kl. 8 - przydział sal

Dyrektor szkoły


 

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w drugiej edycji międzynarodowego projektu „Niezapomniani” zorganizowanego przez Żydowskie Muzeum Galicja w Krakowie, w ramach obchodów Jom ha-Szoa - Dnia Pamięci Holokaustu, które przepadły w bieżącym roku 28 kwietnia.

Po okresie przerwy spowodowanej pandemią wracamy do tradycji naszej szkoły, jaką jest Majowy Tydzień Patriotyczny. Ma on na celu włączenie całej społeczności szkolnej w uroczyste obchody Święta Pracy, Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz Święta Narodowego Trzeciego Maja. Święta Majowe są  szczególnymi dniami, podczas których umacniamy  poczucie  narodowej wspólnoty i dumy z naszej ojczyzny, jej historii, kultury i tradycji. W ramach Majowego Tygodnia Patriotycznego proponujemy następujące działania:

Szanowni Państwo!

W dniu 2 maja 2022 roku sekretariat w Szkole Podstawowej imienia Henryka Sienkiewicza w Choroszczy przy ulicy Powstania Styczniowego 26 A pracuje w godzinach 7.00 - 15.00. Budynek szkoły przy ulicy Powstania Styczniowego 1 ze względu na brak zgłoszeń uczniów do świetlicy szkolnej jest zamknięty.