Szanowni Państwo! Drodzy Uczniowie!

Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023 w dniu 1 września 2022 roku odbędzie się w następującym porządku:

Klasy I - III i grupa przedszkolna -początek spotkania -  godzina 10.00, miejsce - boisko asfaltowe za budynkiem szkoły przy ulicy Powstania Styczniowego 1, godzina 10.15 - spotkanie z wychowawcami klas

Klasy IV - VIII - początek spotkania - godzina 9.00, miejsce - plac przed szkołą przy ulicy Powstania Styczniowego 26 A, godzina 9.15 - spotkanie z wychowawcami klas.

W przypadku deszczowej pogody wszyscy uczniowie wchodzą do budynku szkoły. Klasy II - III przechodzą do sal na spotkania z wychowawcami, klasy I oraz grupa przedszkolna wraz z wychowawcami przechodzi do sali gimnastycznej (ul. Powstania Styczniowego 1), klasy V- VIII przechodzą do sal na spotkania z wychowawcami, klasy IV przechodzą do auli (ul. Powstania Styczniowego 26 A). Grafik sal ukaże się pod linkiem.

Listy uczniów klas I i IV oraz grupy przedszkolnej zostaną wywieszone przed wejściem do szkoły w dniu 26 sierpnia 2022 roku o godzinie 15.00.

Z poważaniem

Dyrektor szkoły


Szanowni Państwo!

Zapraszam Radę Pedagogiczną Szkoły Podstawowej imienia Henryka Sienkiewicza w Choroszczy na posiedzenie organizacyjne inaugurujące nowy rok szkolny 2022/2023  w dniu 29 sierpnia 2022 roku. Miejsce - budynek szkoły przy ul. Powstania Styczniowego 26 A. Początek spotkania - 9.00 (szczegółowe informacje - mail służbowy, Classroom).

Z poważaniem

Dyrektor szkoły


 

Szanowni Państwo! Drodzy Uczniowie!

Od dnia 8 lipca 2022 roku uczniowie mogą odebrać zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty 2022 w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Choroszczy w budynku przy ulicy Powstania Styczniowego 2^ A w godzinach 7.00 - 15.00.


 

Pod koniec maja 2022 r. odbyło się ostatnie już spotkanie w ramach innowacji pedagogicznej „W odkrywaniu wartości”.

Główną ideą innowacji było świadome i celowe wprowadzanie dzieci w świat wartości. Poprzez kontakt z literaturą w powiązaniu z elementami biblioterapii podkreślone zostały istotne wartości oraz promowane zasady prospołeczne. Zwrócono uwagę również na wychowanie w duchu poszanowania tradycji i właściwe postawy moralne. Podczas realizacji innowacji uwzględniono kierunki polityki oświatowej państwa na rok 2021/2022 wyznaczone przez MEN - Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności i zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie. 


Organizacja projektów edukacyjnych związanych z patronem szkoły Henrykiem Sienkiewiczem na dobre weszła do kalendarza szkolnych imprez. W tym roku nasi uczniowie postanowili zaprezentować ciekawe miejsca na świecie, do których podróżował Henryk Sienkiewicz.