Składamy serdeczne podziękowania wszystkim uczniom  Szkoły Podstawowej im.Henryka Sienkiewicza w Choroszczy oraz ich rodzicom,  za udział w akcji "Wielkie serca dla małych łap" . Zbiórkę na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Białymstoku "Dolina Dolistówki" oraz  dla "Fundacji Kotkowo" organizowaliśmy po raz drugi w naszej szkole. Dziękujemy za bezinteresowna pomoc oraz dar serca dla porzuconych i niechcianych zwierząt.


W bieżącym roku szkolnym uczniowie Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w  Choroszczy po raz kolejny biorą udział w międzynarodowym Projekcie „Krokus” współpracując z Żydowskim Muzeum „Galicja” w Krakowie oraz Irlandzkim Towarzystwem Edukacji o Holocauście. Na świecie przedsięwzięcie to funkcjonuje już od wielu lat, a każdego roku coraz więcej szkół angażuje się w jego realizację. Przesłaniem projektu jest umożliwienie jego uczestnikom poznania tematyki Holokaustu oraz uświadomienie młodzieży niebezpieczeństw związanych z dyskryminacją, fanatyzmem, uprzedzeniami i nietolerancją.

19 października uczniowie klasy 5b oraz klasy 5c pojechali na wycieczkę do Białegostoku.

Szanowni Państwo!

Uprzejmie   informuję, iż dzień 31 października 2022 r. (poniedziałek) jest w   Szkole Podstawowej im.  H. Sienkiewicza w Choroszczy dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. W tym dniu w godzinach 6.30 - 17.00 będzie funkcjonowała w budynku przy ulicy Powstania Styczniowego 26 A świetlica szkolna. Prosimy o zgłoszenia uczniów do świetlicy na dołączonej pod linkiem karcie zgłoszenia i dostarczenie wypełnionych kart do 28 października 2022 roku do godziny 10.00 do sekretariatu szkoły.

Dyrektor szkoły


 

Dzień Edukacji Narodowej, zwany również Dniem Nauczyciela, to szczególne święto wszystkich pracowników oświaty: nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, uczniów, a także rodziców – pierwszych nauczycieli swoich dzieci. W naszej szkole dzień ten uroczyście świętowaliśmy 11 października.