Szanowni Państwo!

Drodzy Uczniowie!

Od poniedziałku, 9 listopada br., decyzją Premiera Rady Ministrów, zostają zawieszone zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Jednocześnie do 29 listopada br. przedłużone zostało zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych. Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Choroszczy pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 13.00. O godzinie 13.00 rozpoczyna się odwóz dzieci. Rozkład dowozu i odwozu autobusów szkolnych w załączeniu.

W klasach I - III uczniowie od 9 listopada 2020 r. rozpoczynają naukę zdalną. Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 8.00 i przebiegają zgodnie z pięciodniowym rozkładem lekcji. Sposób połączenia się z nauczycielem prowadzącym zajęcia zostanie przedstawiony wkrótce. Zwracam się z prośba do Rodziców o sprawdzenie działania poczty swojego dziecka uczącego się w klasach I - III w domenie sp.choroszcz.pl oraz na NUADU. Zajęcia dodatkowe rozwijające, dydaktyczno - wyrównawcze, korekcyjno - kompensacyjne, rozwijające umiejętności społeczno - emocjonalne, rewalidacyjne, etyka i gimnastyka korekcyjna odbywają w formie on-line się zgodnie z wcześniejszym harmonogramem.

Od 9 listopada br. poszczególne lekcje ze względu na bezpieczne i higieniczne warunki pracy w związku kształceniem zdalnym uczniów w formie zajęć on-line ulegają skróceniu. Grafik znajduje się w załączniku.

Z poważaniem

Dyrektor szkoły


Drodzy Uczniowie, zapraszamy do udziału w konkursach profilaktycznych.


W ramach Tygodnia Świadomości Dysleksji w naszej szkole odbyły się dwa konkursy - Konkurs Pięknego Pisania oraz Konkurs Pięknego Czytania

Środa 28.10 2020

Edukacja polonistyczna

Temat zajęć: omówienie sprawdzianu z edukacji polonistycznej. Stopniowanie przymiotników – nieregularne.

  • Podręcznik s.16- ustnie.
  • „Czytam i piszę” s.21 -pisemne.

 

Edukacja matematyczna

Temat zajęć: Rozwiązywanie zadań złożonych na mnożenie, dodawanie i odejmowanie.

  • Podręcznik s.17 ćw. 1,2,3 – pisemnie, ćw.4 – ustnie.
  • Zeszyt ćwiczeń s.13 – pisemnie.
  • „Myślę i liczę” s.18 – pisemnie.

 

Edukacja społeczna

Temat zajęć: Przed Grobem Nieznanego Żołnierza.

  • Podręcznik s.18-19. Nauka na pamięć wiersza s.19 na 9 listopada.
  • Zeszyt ćwiczeń s.12 ćw. 1, 2, 3, 4 .
  • Film edukacyjny– oglądanie zmiany warty przy Grobie Nieznanego Żołnierza.

 

Edukacja polonistyczna

Temat zajęć: Pisanie życzeń dla Polski. Klasowy konkurs „Mistrz Pięknego Czytania” – czytanie fragmentu utworu H. Sienkiewicza „Janko Muzykant”.

  • Podręcznik s.20.
  • Praca w grupie – pisanie życzeń dla Polski.

 

Pozdrawiam serdecznie Izabela Pęza