W ubiegłym tygodniu odbyły się w naszej szkole zajęcia w ramach projektu Laboratoria Przyszłości. Na lekcjach techniki w klasach szóstych uczniowie budowali układy elektryczne za pomocą zestawów Boffin, a na lekcjach informatyki powstawały przy użyciu drukarki 3D różnego rodzaju figurki. 

Marek Trosko, Rafał Popko