OGŁOSZENIE

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 października 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1967) oraz ze względu na dużą ilość zachorowań na Sars – Cov – 2 prosimy wszystkich przebywających na terenie Szkoły Podstawowej imienia Henryka Sienkiewicza w Choroszczy o zakrywanie maseczką ust i nosa.

Dziękuję

Dyrektor szkoły


 

Szanowni Państwo!

Ze względu na kwarantannę nakładaną na uczniów Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Choroszczy przez PSSE w Białymstoku proszę o śledzenie informacji na Indywidualnym Koncie Pacjenta.

Dyrektor szkoły


 

Szanowni Państwo!

Ze względu na zwiększającą się liczbę zachorowań na Sars - Cov - 2 oraz nałożoną na uczniów i pracowników placówki kwarantannę proszę, po wejściu do szkoły, zakrywać usta i nos maseczką.

Dziękuję

Dyrektor szkoły


 

 

15.10.2021 r. odbył się I Międzyklasowy Turniej gry „Dwa ognie” klas III. Jest to niezwykle popularna i lubiana przez dzieci gra drużynowa.  Celem  turnieju było zachęcenie uczniów do czynnego uprawiania sportu, promowanie zdrowej rywalizacji sportowej opartej na ustalonych regułach oraz umiejętności współdziałania z rówieśnikami w grupie.  

I miejsce - drużyna klasy III b
II miejsce - drużyna klasy III a
III miejsce - drużyna klasy III c

IV miejsce – drużyna klasy III d

Dnia 26.10.21 ( wtorek) w Szkole Podstawowej w Choroszczy, przy ul. Powstania Styczniowego 1 w godzinach 15.00-18.00 ( w sali nr 6 i nr 7 ) będą dyżurowały Panie, które badały wzrok, słuch i wady postawy  w ramach badań przesiewowych  wśród uczniów klas I.  

Będzie możliwość skonsultowania wyników badań dla zainteresowanych Rodziców.

Zgodnie z wytycznymi MEN, MZ, GIS bardzo prosimy o zakrywanie ust i nosa oraz zachowanie odległości na terenie placówki.