Uczniowie klas 4a i  4b udali się 12 maja bieżącego roku do cerkwi pod wezwaniem Opieki Matki Bożej w Choroszczy. Wycieczka odbyła się w ramach realizacji przez te oddziały innowacji pedagogicznej „Choroszcz i okolice -  Nasza Mała Ojczyzna”, której głównym celem jest zwiększenie liczby uczniów silnie identyfikujących się ze środowiskiem lokalnym i regionem, świadomych walorów kulturowych, historycznych, turystycznych oraz tradycji swojej „małej Ojczyzny”, odczuwających dumę z miejsca urodzenia i zamieszkania.  

Innowacja zakłada realizację treści z zakresu edukacji regionalnej, poprzez wykorzystanie wycieczek, różnorodnych metod aktywizująch oraz współpracę ze środowiskiem lokalnym. Zdobyte lub odkryte ciekawostki oraz informacje na temat Choroszczy i okolic, zostaną wykorzystywane przez uczniów klasy 4a i 4b do stworzenia komiksów i gier planszowych. Pozwoli to  poszerzyć wiedzę, rozwijać kreatywność, ale przede wszystkim kształtować poczucie dumy z mieszkania w tym zakątku Podlasia.

W ciepły i słoneczny piątkowy ranek uczniowie klasy 4a i 4b udali się na ulicę Lipową, przy której mieści się choroszczańska cerkiew. Już z pewnej odległości mogli ujrzeć charakterystyczną białą bryłę prawosławnej świątyni wzniesionej na planie krzyża greckiego, zwieńczonej pięcioma wieżyczkami przykrytymi kopułami z krzyżami. Do cerkwi prowadziło wejście przez trzykondygnacyjną dzwonnicę. Bogato zdobione wnętrze świątyni zaparło niektórym dech w piersiach. Uwagę zwracał piękny ikonostas zawierający zabytkowe ikony  oraz unikatowe freski pokrywające ściany i sufit budowli przedstawiające sceny biblijne oraz postaci prawosławnych świętych.

Czwartoklasistów przywitał ksiądz Andrzej Bołbot - proboszcz miejscowej parafii, który przybliżył historię religii prawosławnej i dzieje choroszczańskiej cerkwi. Dzieci dowiedziały się, że początki parafii prawosławnej w naszym miasteczku sięgają XVI wieku. Natomiast obecna, murowana świątynia została  wzniesiona w wieku XIX. W 1937 roku przywieziono z Poczajowa na Ukrainie (miejsca wielkiego kultu prawosławnych) do Choroszczy kopię cudownej ikony Matki Bożej Poczajowskiej. Jej święto jest drugim świętem parafialnym obok święta patronki Matki Bożej Opiekuńczej, które wierni obchodzą 14 października.

Czasy II wojny światowej odcisnęły tragiczne piętno na życiu prawosławnych mieszkańców Choroszczy. Wywózki ludności na wschód czy na roboty do Niemiec i prześladowania przyczyniły się do zmniejszenia ilości wyznawców prawosławia w naszym miasteczku. W 2007 roku parafia prawosławna w Choroszczy obchodziła 500-lecie swego istnienia i działalności.

Wycieczka do cerkwi pozwoliła czwartoklasistom poznać typowe elementy architektury i wystroju świątyni prawosławnej, dostrzec wspólne pochodzenie katolicyzmu i prawosławia, poszerzyć wiedzę  o założeniach tej religii oraz  uczyć się tolerancji i szacunku dla wyznawców innych religii i ich świątyń,  a także  przestrzegać i stosować normy zachowań obowiązujące w miejscach kultu.