Kwiecień uznawany jest za czas, w którym w szczególny sposób szerzy się wiedzę na temat autyzmu. W naszej szkole zorganizowaliśmy szereg działań mających na celu oswoić autyzm, pokazać wyjątkowość osób ze spektrum autyzmu, dostarczyć rzetelnej wiedzy o tym, czym on jest i co jako otoczenie możemy zrobić, by poprawić jakość życia osób nim dotkniętych.

Na początku miesiąca na szkolnych korytarzach pojawiły się gazetki tematyczne dotyczące tego tematu, z których uczniowie mogli dowiedzieć się podstawowych informacji o osobach dotkniętych tym zaburzeniem. Jednym z symboli autyzmu są puzzle, ponieważ rozumienie i postrzeganie świata przez osoby z autyzmem jest coraz lepiej poznane, ale wciąż wiele elementów układanki nie zostało odkrytych. Dlatego też, na szkolnych korytarzach pojawiły się puzzle, które stały się środkiem zwracającym uwagę na to zaburzenie.

W ramach solidarności z osobami ze spektrum autyzmu chętni uczniowie włączyli się również do akcji „Zaświeć się na niebiesko”. Poprzez niebieski strój symbolicznie okazali swoją akceptację. W klasach 0-3 odbyły się rozmowy przybliżające tematykę autyzmu i związanych z nim symboli. Wychowawcy klas oraz nauczyciele współorganizujący proces kształcenia w klasach 4-8 przeprowadzili także zajęcia oparte na książce „Maria i Ja” autorstwa Miguela Gallardo. Uczniowie dzięki bohaterce  Marii mieli możliwość poznania osobę z autyzmem, zarówno jej mocnych stron, jak i doświadczanych trudności, które wynikają z jej niepełnosprawności. Zaprosiliśmy również specjalistów z Ośrodka Szkolno- Terapeutyczno- Opiekuńczego dla Dzieci i Młodzieży ze Spektrum Autyzmu w Białymstoku oraz Krajowego Towarzystwa Autyzmu Oddział w Białymstoku, którzy w bardzo ciekawy sposób przeprowadzili w klasach 2d i 7b zajęcia „Uczeń ze spektrum autyzmu. Te same zmysły inne odczucia”.  Poprzez ćwiczenia uczniowie mogli dowiedzieć się, z jakimi problemami mogą borykać się osoby ze spektrum, jak widzą one rzeczywistość. Była to bardzo pouczająca, ciekawa lekcja, która mamy nadzieję zostanie w pamięci każdemu.  

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom, nauczycielom za zaangażowanie. Mamy nadzieję, że takie wartości jak: szacunek, empatia, zrozumienie i akceptacja będą towarzyszyć nam nie tylko w kwietniu, ale przez cały rok.

Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją z  tych wydarzeń

https://docs.google.com/presentation/d/1i5d6R8Hx5ohG3LovssZlVHFf36lXGgrdUabyEd7Ssno/edit?usp=sharing

 

 

Zespół nauczycieli współorganizujący kształcenie