Sparing siatkarski z SP nr 9 w Białymstoku


Szanowni Państwo!

Zapraszam   Państwa  na  konsultacje z  wychowawcami klas i  nauczycielami,  które  odbędą  się  w  dniu 15 listopada 2021 roku w godzinach 16.30 - 18.00. Wychowawcy i nauczyciele będą oczekiwali na Państwa w salach, zgodnie z załączonym harmonogramem.

Zgodnie z wytycznymi MEiN, MZ, GIS bardzo prosimy o zakrywanie ust i nosa oraz zachowanie odległości na terenie placówki.

Dyrektor szkoły


Szanowni Państwo! Drodzy Uczniowie!

Dzień 12 listopada 2021 roku (piątek) jest wolny od zajęć dydaktycznych. W tym dniu świetlica w budynku przy ul. Powstania Styczniowego 1 pracuje w godzinach 6.30 - 17.00. Pisemne zgłoszenia dotyczące pobytu dziecka w ww. dniu w świetlicy szkolnej przyjmuje sekretariat do 10.11.2021 r. do godziny 15.00. Sekretariat placówki przy ul. Powstania Styczniowego 26 A jest w  dniu 12.11.2021 r. nieczynny. Interesantów w tym dniu przyjmuje sekretariat przy ul.Powstania Styczniowego 1 w godzinach 7.00 - 15.00.


Szanowni Państwo! Drodzy Uczniowie!

Dzień 12 listopada 2021 roku (piątek) jest wolny od zajęć dydaktycznych. W tym dniu świetlica w budynku przy ul. Powstania Styczniowego 1 pracuje w godzinach 6.30 - 17.00. Pisemne zgłoszenia dotyczące pobytu dziecka w ww. dniu w świetlicy szkolnej przyjmuje sekretariat do 10.11.2021 r. do godziny 15.00. Sekretariat placówki przy ulicy Powstania Styczniowego 26 A w dniu 12.11.2021r. jest nieczynny, w tym dniu interesantów przyjmuje sekretariat przy ul.Powstania Styczniowego 1 w godzinach 7.00 - 15.00.


 

Od 8 listopada 2021r. w niektórych klasach 4-8 nastąpiła zmiana planu lekcji. Nowy plan jest dostępny w zakładce  Tygodniowy rozkład lekcji/Rozkład zajęć klas 4-8 SP.