Dnia 11 maja w klasie 7b zostały przeprowadzone warsztaty pt. “Niewidomy nie widzę problemu”. Wzbudziły ogromne zainteresowanie wśród uczniów, ponieważ prowadzone były przez osoby niewidome.


Niemały udział w tym spotkaniu miały również ich psy przewodniki. Tyle pytań nurtuje osoby widzące: czy niewidomi korzystają z komputerów? O czym i w jaki sposób śnią? Jak rozróżniają kolory i pieniądze? Czy chodzą do kina, teatru i na wystawy? Podczas tych warsztatów poznaliśmy na nie odpowiedzi odpowiedzi. Mieliśmy również okazję zapoznać się z urządzeniami, które ułatwiają funkcjonowanie osobom z niepełnosprawnością wzroku. Każdy uczestnik spotkania mógł sprawdzić, jak działa udźwiękowiony telefon, etykietownik czy detektor kolorów – takie rozwiązania budzą ciekawość bez względu na wiek! Kluczową częścią zajęć była integracja w grupach – praktyczna nauka mądrej i życzliwej pomocy. To wciąż duży problem, jednak popularyzacja rozwiązań w tym zakresie poprawia jakość życia wszystkich osób niewidzących. Był to doskonały moment na inspirujące rozmowy i zaspokojenie ciekawości, ale przede wszystkim – praktyczna nauka. Podsumowaniem i integralną częścią zajęć było spotkanie z – psami asystującymi.

Jelena Kozłowska