Szanowni Państwo!

W grudniu koszt obiadów wynosi 79,20 zł ( 4,95 zł x 16 dni). Podaną kwotę należy wpłacić do 29 listopada 2021r.wyłącznie na konto szkoły 69 1020 1332 0000 1902 0946 8622 w tytule przelewu wpisując następującą treść: opłata za obiady za miesiąc …., imię i nazwisko dziecka, klasa. 

Jednocześnie uprzejmie informujemy, iż na obiady wejdą tylko te osoby, których przelew zostanie zaksięgowany na koncie bankowym.

Opłat za obiady należy dokonywać w terminach podanych w ogłoszeniach

W przypadku całkowitej rezygnacji dziecka z obiadów należy o tym fakcie poinformować sekretariat szkoły-tel. 85 713 14 80; lub 530 679 836; 536 589 984

W przypadku czasowej nieobecności dziecka na obiadach należy powiadomić telefonicznie sekretariat szkoły- tel. 85 713 14 80; lub 530 679 836; 536 589 984 , najpóźniej do godz. 8.00. Niewpłacenie należnej kwoty do wskazanego dnia może skutkować niewpuszczeniem dziecka na obiady bądź skreśleniem z listy.

 

21 listopada obchodzimy Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień. Idea tego święta wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych. Jego celem jest uwrażliwienie ludzi na wzajemną życzliwość, wzbudzenie w nich pozytywnych emocji. Jest to apel przeciwko problemom i często smutnej rzeczywistości. W naszej szkole obchodziliśmy go 22 listopada. Był to dzień wyjątkowy; pełen uśmiechów, miłych słów, gestów, pozytywnych emocji,  obfitował w różne atrakcje.

W bieżącym roku szkolnym uczniowie Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w  Choroszczy po raz kolejny wzięli udział w Międzynarodowym Projekcie „Krokus”, współpracując z Irlandzkim Towarzystwem Edukacji o Holocauście oraz Żydowskim Muzeum „Galicja” w Krakowie.  Na świecie przedsięwzięcie to funkcjonuje już od wielu lat, a każdego roku coraz więcej szkół angażuje się w jego realizację. Celem projektu jest umożliwienie jego uczestnikom poznania tematyki Holocaustu oraz uświadomienie młodzieży niebezpieczeństw związanych z dyskryminacją, fanatyzmem, uprzedzeniami i nietolerancją.

Sukces naszej siatkarki - Wiktorii Tołoczko