W piątek 19 maja wychowankowie świetlicy uczestniczyli w zajęciach dotyczących bezpiecznego kontaktu z psami.

Termin zajęć nie jest przypadkowy, gdyż aura sprzyja przebywaniu na świeżym powietrzu, a tym samym dzieci prawdopodobnie będą miały okazję spotkać samotnie błąkające się psy. Uczniowie dowiedzieli się, kiedy nie należy zbliżać się do psa, a także jak należy odczytywać wysyłane przez niego sygnały. Zajęcia były urozmaicone filmami organizacji Ohio Dog Bite Prevention, filmami z prywatnego archiwum Magdaleny Rutkowskiej oraz kartami pracy. Dzieci po skończonych zajęciach dowiodły, że dużo zapamiętały i potrafiły wskazać, kiedy pies jest zaniepokojony. Zainteresowanych Rodziców odsyłam do strony wspomnianej organizacji oraz książki Turid Rugaas "Sygnały uspokajające". Natomiast wszystkim, zarówno dzieciom jak i dorosłym, życzę samych przyjemnych spotkań z psami i pamiętajmy, że "pies to najlepszy przyjaciel człowieka".