Zuzanna Loranty - Absolwentka Podlaskiego Uniwersytetu Dziecięcego Politechniki Białostockiej.

W bieżącym roku szkolnym w ramach języka rosyjskiego zorganizowano konkurs pt. "Matrioszka mojego projektu". Uczniowie klas siódmych chętnie wzięli w nim udział.


Szanowni Państwo!

W dniach 15 i 17 czerwca 2022 roku sekretariat szkolny przy ulicy Powstania Styczniowego 1 będzie nieczynny. Zapraszamy do sekretariatu przy ulicy Powstania Styczniowego 26 A.

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informuję, iż 17 czerwca 2022 roku w Szkole Podstawowej imienia Henryka Sienkiewicza w Choroszczy  jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. W tym dniu w godzinach 7.00 - 17.00 będzie czynna świetlica szkolna w budynku przy ulicy Powstania Styczniowego 26 A. Proszę o potwierdzenie pobytu dziecka w świetlicy szkolnej w formie pisemnej (deklaracja zapisu dziecka do świetlicy) i złożenie deklaracji do środy, 15 czerwca 2022 roku,  do godziny 10.00 w sekretariacie szkolnym.


Olimpijka sportowa

W dniach 07-08.06.2022 klasy drugie i trzecie przystąpiły do sportowej rywalizacji w ramach szkolnej Olimpijki.

Konkurencje były zróżnicowane , zawodnicy pełni skupienia, a doping bardzo głośny.

Dzieci uczestniczyły w sześciu konkurencjach.