W tym roku Przedszkole Samorządowe w Choroszczy wraz z Szkołą Podstawową w Choroszczy włączyło się w akcję „Ida Święta nie o Sms-ie lecz o kartce pamiętaj”.

Akcja ta polega na promowaniu tradycyjnej formy przekazywania życzeń świątecznych, jaką jest wysyłanie kartek pocztowych. 


W dniach 16.09- 06.12.2019r. uczniowie klas VII i VIII ze Szkoły Podstawowej w Choroszczy realizowali projekt edukacyjny ,,Weź oddech – młodzi na rzecz czystego powietrza”. „Weź oddech” to program aktywnej edukacji ekologicznej, skierowany do nauczycieli i nauczycielek oraz uczniów i uczennic szkół podstawowych oraz średnich mający na celu podniesienie kompetencji i wzrost świadomości ekologicznej uczniów, nauczycieli i członków społeczności lokalnych na temat niskiej emisji i sposobów ochrony czystości powietrza.