Nasza szkoła bierze udział w Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł  „W poszukiwaniu szczęścia…”, która w tym roku skupia się na budowaniu kompetencji oraz rozwiązywaniu problemów wśród uczniów, znajdujących się na różnym etapie rozwojowym.


Głównymi celami Kampanii są:
• budowanie poczucia własnej wartości u dzieci i młodzieży,
• kształtowanie umiejętności dostrzegania własnych zalet i mocnych stron,
• doznawanie pozytywnych emocji,
• motywowanie do osiągania założonych celów,
• minimalizacja ryzyka zachowań ryzykownych (eksperymentowania z alkoholem lub innymi substancjami zmieniającymi nastrój).

   W ramach kampanii zostały przeprowadzone zajęcia profilaktyczne z wykorzystaniem materiałów kampanii, a na zakończenie akcji uczniowie klasy 2c wykonali prace plastyczne.

 

Autor:

Urszula Misiewicz