W roku szkolnym 2021/2022 klasa Id bierze udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym „Z ekologią na Ty”.

Projekt jest odpowiedzią na aktualne potrzeby dzieci, wymogi edukacyjne zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego i wychowania przedszkolnego oraz opublikowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2021/2022. Dzieci maja za zadanie wykonywać zadania z poszczególnych modułów. Za nami już: Kodeks Ekologa, Obserwacje przyrodnicze, Jestem Eko, Las w słoiku, Makieta lasu. Reszta przed nami ;)

Skoro święta to kolejne wyzwanie "Ekologiczna ozdoba świąteczna" :)

                                                                                    Aneta Tur-Zakrzewska