Moje zawodowe marzenie, moje hobby” – wykonaj prezentację multimedialną, film, plakat, kartę zawodoznawczą (lub zastosuj inną formę ustaloną wcześniej z nauczycielami) na temat zawodowych marzeń, pasji i oczekiwań. Kontakt oraz przesyłanie prac: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Termin: do 22 maja 2020 r. 


Drodzy Uczniowie,

przypominamy Wam o realizacji projektu edukacyjnego pt. „Moje zawodowe marzenie, moje hobby”. Jest to projekt międzyprzedmiotowy łączący plastykę i doradztwo zawodowe.

Ze względu na stan epidemiczny i zmianą formy nauczania zdajemy sobie sprawę, że być może nie wszyscy macie taką możliwość, aby nakręcić krótki film (o tym rozmawialiśmy na lekcjach plastyki i doradztwa zawodowego   w klasach VII) dlatego też dopuszczamy inne formy realizacji zaplanowanego projektu. Może być prezentacja multimedialna, plakat lub inna forma plastyczna, karta zawodoznawcza, film (lub inne po uzgodnieniu z nauczycielami).

Głównym założeniem projektu jest wzmacnianie własnych zainteresowań poprzez odniesienie i zastosowanie ich w przyszłości, w życiu zawodowym.

Wprowadzenie uczniów w świat życia społecznego i zawodowego poprzez pryzmat własnych marzeń i hobby przyniesie wymierne korzyści w zakresie poszerzania wiedzy o rynku pracy, świecie zawodów, oczekiwaniach pracowników i pracodawców oraz w zakresie samopoznania. Wszystkie działania w ramach realizowanego projektu wzbogacają wiedzę uczniów o malarskich, filmowych i pokrewnych technikach wyrazu artystycznego (np. film, rysunek, elementy graficznych programów komputerowych). Tego rodzaju działania, realizowane w formie projektów edukacyjnych, rozwijają różnorodne formy ekspresji twórczej oraz pobudzają sferę emocjonalną, poprzez angażowanie różnych zmysłów.

Cel główny projektu:

Wykonanie przez uczniów prezentacji multimedialnych, filmu, plakatu, karty zawodoznawczej (lub innej formy ustalonej wcześniej z nauczycielami) na temat zawodowych marzeń, pasji i oczekiwań. Przedstawienie prac na forum, dla większej grupy odbiorców odbędzie się za pomocą narzędzia np. Padlet.

Cele szczegółowe projektu edukacyjnego:

W zakresie wiedzy uczeń:

zna pojęcia związane z tematyką rynku pracy i zawodu,

identyfikuje swoje możliwości psychofizyczne i predyspozycje zawodowe,

widzi zależności pomiędzy zainteresowaniami a wyborem zawodu.

W zakresie umiejętności uczeń:

  • rozwija swoje zainteresowania oraz zna umiejętności niezbędne do wykonywania określonej pracy, zawodu,

  • potrafi samodzielnie wyszukiwać, selekcjonować i krytycznie analizować informacje,

  • stosuje środki wypowiedzi plastycznej, które wspierają kreatywność i umiejętność twórczego myślenia i wypowiedzi,

  • potrafi przedstawić w formie prezentacji multimedialnych, filmu, plakatu, karty zawodoznawczej (lub innej formy ustalonej wcześniej z nauczycielem) swoje marzenie zawodowe.

W zakresie kształtowanie kompetencji społecznych i postaw uczeń:

  • umie planować własne działania i organizować współpracę z innymi w formie zdalnej,

  • rozwija wyobraźnię i twórcze myślenie.

Metody pracy: działalności praktycznej oraz metody i formy pracy zdalnej: komunikacja poprzez pocztę elektroniczną, media społecznościowe, komunikatory, zamieszczanie informacji i materiałów edukacyjnych na stronie internetowej szkoły oraz poprzez narzędzia TIK, m.in.Padlet.

Formy realizacji: indywidualna lub grupowa

Termin realizacji: od 07.05.2020 do 22.05.2020.

Główne zadania:

Etap

Formy realizacji zadania

Termin

Przygotowawczy/wstępny

1. Opracowanie programu projektu i harmonogramu działań oraz przedstawienie uczniom.

2. Przedstawienie formy kontaktu i konsultacji z nauczycielami opiekunami projektu.

Do 7 maja

Realizacji projektu

1. Analiza własnych zasobów w odniesieniu do marzeń i zainteresowań zawodoznawczych.

2. Zbieranie informacji dotyczących wybranego zawodu.

3. Wybór formy realizacji (film, zdjęcie, plakat, karta zawodoznawcza, inne...

4.Selekcjonowanie i wybór informacji potrzebnych do tworzenia projektu.

5. Wykonanie (prezentacji multimedialnej, filmu, karty zawodoznawczej, zdjęcia, plakatu lub innej formy pracy) i przesłanie na pocztę:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

6. Przydatne linki:

http://spacerdokariery.pl/category/zawody/opis-zawodow/

https://mapakarier.org/

https://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/klasyfikacja-zawodow-i-specjalnosci/wyszukiwarka-opisow-zawodow

https://www.youtube.com/watch?v=H2zqGUzDiA0

https://porady.pracuj.pl/kariera-i-rozwoj/5-powodow-dla-ktorych-hobby-pomoze-ci-w-karierze/

 

Od 7 maja do 22 maja

Prezentacji projektu

Podsumowaniem i zwieńczeniem Waszej pracy będzie prezentacja otrzymanych projektów za pomocą narzędzia np. Padlet.

Od 22 maja do 29 maja

Podsumowania projektu i jego ocena

Ocena projektu będzie obejmowała nie tylko samo wykonanie projektu, ale również wzajemną współpracę w grupach (jeśli projekt był grupowy) i trzymanie się harmonogramu prac.

Uczniowie w ramach podsumowania projektu otrzymają ocenę z plastyki i pochwałę do e-dziennika.

Od 22 maja do 29 maja


SPODZIEWANE EFEKTY- uczeń:

  • potrafi rozpoznać i nazwać swoje mocne strony, umiejętności, zainteresowania i talenty,

  • jest świadomym planowania swojej ścieżki edukacyjnej oraz kształtowania określonych postaw i zachowań związanych z edukacją zawodową,

  • potrafi wyszukać i selektywnie wybrać aktualną i rzetelną informację edukacyjno-zawodową,

  • umie zastosować różne formy i techniki wypowiedzi artystycznej w swojej pracy.

  

Realizatorzy: nauczyciel: Małgorzata Czulewicz, Barbara Raczkowska – Bobek

Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.