Na początku września bieżącego roku nasza szkoła po raz kolejny zgłosiła swój udział w ogólnopolskim programie edukacji wyborczej „Młodzi głosują” koordynowanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Celem akcji jest zaangażowanie w działania edukacyjne oraz profrekwencyjne jak największej liczby młodych osób. Program „Młodzi głosują”  ma zaktywizować uczniów do udziału w życiu publicznym oraz zachęcić ich do świadomego udziału w wyborach w życiu dorosłym.

Szanowni Państwo, rodzice/opiekunowie prawni uczniów klasy 4F

zapraszamy we czwartek  - 19 października 2023r. w godz. 13.00-15.00 do sekretariatu szkoły w budynku przy ul. Powstania Styczniowego 26 w celu podpisania umowy przekazania i odbioru laptopów w ramach programu "Laptop dla czwartoklasisty".  Do szkoły zgłasza się rodzic, który przekazał swoje dane do umowy.

Dla rodziców, którzy nie zgłoszą się w/w terminie zostanie wyznaczona inna data, ale dopiero po przekazaniu laptopów dla pozostałych klas czwartych.

Dyrekcja szkoły


 

PODZIĘKOWANIA

Dyrektor Szkoły Podstawowej imienia Henryka Sienkiewicza w Choroszczy w imieniu swoim i całej społeczności szkolnej składa serdeczne podziękowania Rodzicom, Nauczycielom i wszystkim Przyjaciołom placówki, którzy wzięli udział w głosowaniu i zachęcali do zagłosowania na nasz projekt w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Choroszczy 2024 po nazwą „Artyści na scenę czyli jak uczniowie Szkoły Podstawowej imienia Henryka Sienkiewicza w Choroszczy tworzą teatr – część I”

 

Konkurs plastyczny  w ramach obchodów DNIA KRAJOBRAZU 2023 ph. „DOCEŃ LOKALNOŚĆ”

Tegoroczne obchody Dnia Krajobrazu to okazja do promowania wartości krajobrazów towarzyszących codziennemu życiu każdego z nas, a także krajobrazów charakterystycznych dla poszczególnych regionów. Perłami lokalnych krajobrazów mogą być najdrobniejsze ich elementy, jak pojedyncze drzewa, przydrożne kapliczki czy zdobienia domów. Poznawajmy, chrońmy i odpowiednio kształtujmy naszą okolicę, byśmy czuli, że jest w niej cząstka nas samych. Doceniajmy lokalność!

Szanowni Państwo, rodzice/opiekunowie prawni uczniów klasy 4b

zapraszamy w poniedziałek  - 16 października 2023r. w godz. 13.00-15.00 do sekretariatu szkoły w budynku przy ul. Powstania Styczniowego 26 w celu podpisania umowy przekazania i odbioru laptopów w ramach programu "Laptop dla czwartoklasisty".  Do szkoły zgłasza się rodzic, który przekazał swoje dane do umowy.

Dla rodziców, którzy nie zgłoszą się w/w terminie zostanie wyznaczona inna data, ale dopiero po przekazaniu laptopów dla pozostałych klas czwartych.

Dyrekcja szkoły