,,Pokój dla planety. Planeta pokoju”

Pod takim hasłem odbywał się tegoroczny Tydzień Edukacji Globalnej . Na globalny pokój i bezpieczeństwo mają wpływ zmiany klimatu. Niewątpliwie związek ten jest widoczny w kontekście gwałtownych konfliktów, wojen oraz migracji. Niedobór zasobów, wzrost średniej temperatury powietrza powodującej ekstremalne susze, powodzie, pożary, kurczenie się dostępu do wody to możliwe przyczyny ataków terrorystycznych oraz wojen.

 W roku szkolnym 2023/24 uczniowie  ze Szkoły Podstawowej w Choroszczy po raz kolejny zrealizowali wiele działań związanych z TEG. Uczestniczyli  w webinarze  pod intrygującym tytułem ,,Pokój w lesie. Dlaczego warto rozgościć się w przyrodzie?" Dowiedzieli się jak natura wpływa na nasze samopoczucie, koncentrację i na nasze zdrowie oraz co mogą dać nam kąpiele leśne, co możemy zrobić dla przyrody, czyli dlaczego powinniśmy dbać o bioróżnorodność. Webinar był przeprowadzony przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Uczniowie i uczennice z klasy 6c, 7a i 7d w czasie ogólnopolskiego Festiwalu Internetowego pracowali metodą warsztatów, podczas których poznawali swoje moce, stworzyli definicję antropocentryzmu, zastanawiali się czym jest pokój na świecie. Stworzyli mapki wielokulturowości w Choroszczy i na Podlasiu. Narysowali swój znak pokoju - ręce złączone na zgodę. Plakaty zamieścili na Padlecie, czyli internetowym narzędziu służącym do udostępniania efektów swojej pracy, którą mogli zobaczyć uczestnicy ze 100 szkół w całej Polsce. W ramach współpracy z Polską Akcją Humanitarną odbyła się  wystawa  poświęcona tematom związanym z konfliktami zbrojnymi, dążeniem do pokoju i doświadczeniom uchodźczym. Na plakatach w prawym dolnym rogu zamieszczone był kody QR – można było odnaleźć tam informacje o wojnach i konfliktach zbrojnych, ciekawe filmiki itp.

Uczniowie przystąpili również do projektu edukacyjnego ,,Laureaci Pokojowej Nagrody Nobla”. Wykonali także prezentacje przybliżające tematykę Tygodnia Edukacji Globalnej, którą przedstawili w wybranych klasach na godzinach wychowawczych. W Dniu Życzliwości i Pozdrowień społeczność szkolna mogła przesyłać kartki z życzeniami.

Przygotowaliśmy również mini-konkurs poetycko-literacki. Jego celem było propagowanie wizji świata bez wojen i konfliktów, bez cierpienia i przemocy, świata ludzi szczęśliwych i nastawionych przyjaźnie do siebie. Wpłynęło wiele ciekawych utworów. Kuba z 6c napisał ,,Chcę się poczuć bezpiecznie na mojej planecie pokoju. Codziennie patrząc w okno uświadamiam sobie jak jest pięknie, bez bólu, łez i niepokoju. Słońce i szelest liści mnie uspokaja, szumiący potok, i pieśń koguta z rana. By panowała zawsze na planecie zgoda, a człowiek rękę drugiemu człowiekowi w potrzebie poda”.

 Ten wierszyk jest najlepszym podsumowaniem naszych działań. Oby marzenia, idee zawarte w pracach, prezentacjach, wierszach naszych uczniów spełniły się, żebyśmy mogli mieszkać na szczęśliwej, zielonej planecie, bez konfliktów, wojen i głodu. 

                                                                                                                                       Joanna Chmur, Barbara Joka, Anna Kozłowska