We wtorek w ramach wizyty studyjnej naszą szkołę odwiedziła delegacja gruzińska, m.in. z Ministrowa Edukacji Gruzji, Kuratoriów Oświaty w Tbilisi oraz innych instytucji oświatowych. Zespół uczniów -  Julianna Rudnicka 6c, Karol Oleksiej 6c, Małgorzata Mikulska 6c, Adam Krysiewicz 6c wraz z Panią Joanną Chmur przygotował prezentację, podczas której przybliżono gościom historię miasta Choroszcz, dzieje szkolnictwa w gminie oraz etapy tworzenia Szkolnych Budżetów Partycypacyjnych.

We współpracy z Fundacją SocLab Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Choroszczy już trzykrotnie realizowała projekty w ramach Szkolnych Budżetów Partycypacyjnych. Zawsze w tym procesie współuczestniczył samorząd Gminy Choroszcz, dotując uczniowskie inicjatywy. Doskonała realizacja oraz współpraca w ramach SBP spowodowała, iż Choroszcz prezentowana jest jako społeczność wzorcowa pod tym względem.

Goście z Gruzji obejrzeli naszą szkołę, mogli przede wszystkim zobaczyć, jak są wykorzystywane przez uczniów i nauczycieli  pomoce zakupione w ramach SBP.

W ostatniej części spotkania uczniowie i nauczyciele odpowiadali na pytania gości, wymieniono się adresami placówek z dyrektorami szkół gruzińskich. Mamy nadzieję, że wizyta zaowocuje korzystną współpracą dla obu stron.