Informujemy, że nasza szkoła w bieżącym roku szkolnym otrzymała wsparcie finansowe w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”. Program jest realizowany przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, przy zaangażowaniu Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki i Narodowego Centrum Kultury oraz we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki jako Operatora Priorytetu 3.

W ramach wsparcia otrzymaliśmy 15 000 zł. Otrzymane środki finansowe zgodnie z celem programu zostaną przeznaczone na zakup nowości wydawniczych, realizację działań promujących czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży oraz zakup nowych elementów wyposażenia biblioteki szkolnej. Zaplanowane zostały zakupy książek dostosowane do wieku, potrzeb i zainteresowań uczniów. Są to zarówno książki popularnonaukowe pomagające poznać i zrozumieć świat, jak i literatura piękna, która przedstawiając ważne wartości moralne wychowuje. Ponieważ szczególnie ważne jest kształtowanie postaw patriotycznych dlatego planujemy zakup książek o Polsce tak, by uczniowie mogli poznać geografię  i historię swojej ojczyzny, język, tradycje, legendy. Natomiast w związku z coraz większą liczbą uczniów w naszej szkole potrzebne jest uzupełnienie lektur. Ważny jest także zakup książek dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi np. z większą czcionką. Przy czytelni biblioteki klas IV – VIII powstanie kącik czytelniczy – miejsce gdzie można będzie poczytać książki, podobnie  w bibliotece klas I – III. Informację o zakupach nowości wydawniczych, działaniach w ramach realizacji programu  będziemy przekazywać na bieżąco na stronie szkoły.

Walentyna Litwin, Marzanna Szumkowska - nauczyciele bibliotekarze