Na początku roku szkolnego 2022/2023 nasza szkoła przystąpiła do programu „Poznajemy Podlaskie”.

“Poznajemy Podlaskie” to przedsięwzięcie mające na celu udzielenie wsparcia finansowego przez Podlaską Regionalną Organizację Turystyczną szkołom podstawowym z województwa podlaskiego na organizację wycieczek turystyczno-krajoznawczych po województwie podlaskim. Miło nam poinformować, iż komisja powołana przez PROT zaakceptowała wnioski Szkoły Podstawowej imienia Henryka Sienkiewicza w Choroszczy i nasi uczniowie klas IV – VIII będą mogli uczestniczyć w wycieczce do Białowieży. Tam zwiedzą Muzeum Przyrodniczo – Leśne Białowieskiego Parku Narodowego, przejdą Szlakiem Dębów Królewskich, obejrzą Żebra Żubra, zajrzą do Rezerwatu Żubrów. Dyrektor szkoły pragnie podziękować za współpracę przy tworzeniu wniosków konkursowych Panu Tomaszowi Staszewskiemu – przewodniczącemu Rady Rodziców Szkoły Podstawowej imienia H. Sienkiewicza w Choroszczy.