Szanowni Państwo! Drodzy Uczniowie!

W dniach 24 maja 2022 roku - 26 maja 2022 roku w Szkole Podstawowej imienia Henryka Sienkiewicza w Choroszczy, w budynku przy ulicy Powstania Styczniowego 26 A, będzie odbywał się egzamin ośmioklasisty - w dniu 24 maja 2022 roku -z języka polskiego, w dniu 25 maja 2022 roku - z matematyki, w dniu 26 maja 2022 roku - z języka obcego nowożytnego. Egzamin każdego dnia rozpoczyna się punktualnie o godzinie 9.00. W związku z powyższym dla uczniów klas IV - VII dni 24 maja - 26 maja 2022 roku są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych. Klasy I - III oraz grupy przedszkolne pracują bez zmian według obowiązującego pięciodniowego planu zajęć dydaktycznych.