W ubiegłym roku szkolnym 2020/2021 w dniach 25-27 maja 2021r. w obostrzonych warunkach sanitarnych odbył się egzamin ósmoklasisty. Uczniowie rozwiązywali arkusze egzaminacyjne z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego - języka angielskiego. Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Choroszczy osiągnęła podobne wyniki, jak szkoły w województwie i wyższe od szkół w powiecie.