W ubiegłym roku szkolnym 2021/2022 w dniach 24-26 maja 2022r. po raz kolejny odbył się egzamin ósmoklasisty. Uczniowie rozwiązywali arkusze egzaminacyjne z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego - języka angielskiego i języka rosyjskiego. Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Choroszczy osiągnęła średnie wyniki egzaminu wyższe od szkół w powiecie, województwie czy w kraju.