W roku szkolnym 2022/2023 w dniach 23-25 maja 2023r. 142 uczniów z naszej szkoły pisało egzamin ósmoklasisty. Uczniowie rozwiązywali arkusze egzaminacyjne z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego - języka angielskiego, języka niemieckiego i języka rosyjskiego. Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Choroszczy osiągnęła wyniki egzaminu wyższe od szkół w powiecie, województwie czy w kraju. Szczegóły w załączniku.