W ubiegłym roku szkolnym 2019/2020 w dniach 16-18 czerwca 2020r. w obostrzonych warunkach sanitarnych odbył się egzamin ośmioklasisty. Uczniowie rozwiązywali arkusze egzaminacyjne z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego - języka angielskiego i języka rosyjskiego. Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Choroszczy znalazła się w gronie szkół, które osiągnęły wysokie wyniki egzaminu ośmioklasisty w województwie podlaskim i kraju.