W ubiegłym roku szkolnym 2018/2019 w dniach 15-17 kwietnia 2019r. po raz pierwszy odbył się egzamin ośmioklasisty. Uczniowie rozwiązywali arkusze egzaminacyjne z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Choroszczy znalazła się w gronie szkół, które osiągnęły najwyższe wyniki egzaminu ośmioklasisty w województwie podlaskim i kraju.