Niniejszym informujemy, że od początku nowego roku szkolnego 2020/21 wszystkie placówki oświatowe w gminie Choroszcz pracują jak dotąd – w trybie stacjonarnym. Mimo włączenia powiatu białostockiego, a w tym Gminy Choroszcz do tzw. czerwonej strefy, nie ma powodu ani konieczności zamykania szkół, przedszkoli lub żłobków. Z uwagi na obecną sytuację – prosimy jedynie rodziców o, w miarę możliwości, indywidualne dowożenie dzieci do szkół.

Od 3 października do odwołania modyfikacji ulegają niektóre zasady funkcjonowania szkół – każda z placówek podaje te informacje w sposób zwyczajowo przyjęty, w tym publikuje je na własnych stronach internetowych:

- SP Choroszcz: https://sp.choroszcz.pl;

- SP Złotoria: https://spzlotoria.edupage.org/;

- Przedszkole im. Jana Pawła II: http://www.ps-choroszcz.pl/;

- Niepubliczny Żłobek i Przedszkole Czerwone Serduszko: http://czerwoneserduszko.pl/

Przy czym z uwagi na eskalację pandemii koronawirusa Sars-CoV-2 i dramatyczny wzrost zakażeń w całym kraju, w trosce o uczniów szkół i podopiecznych przedszkoli i żłobków,
PROSIMY RODZICÓW
O – W MIARĘ MOŻLIWOŚCI –
DOWOŻENIE DZIECI DO PLACÓWEK
WŁASNYM TRANSPORTEM.

Informujemy, że PKS Nova S.A. będzie nadal realizować dowozy dzieci do szkół i dołoży wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczny dojazd do szkół przy spełnieniu obowiązujących przepisów epidemiologicznych. Niemniej jednak, w trosce o bezpieczeństwo pasażerów zwraca się z prośbą, aby na czas, w którym Powiat Białostocki znajduje się w czerwonej strefie, w której obowiązują dodatkowe obostrzenia, dowozy dzieci do szkół w miarę możliwości odbywały się indywidualnymi środkami transportu.

Dziękujemy za zrozumienie dla zaistniałej sytuacji


 

Temat: Ukształtowanie powierzchni Polski. Surowce mineralne

  1. Cechy ukształtowania powierzchni Polski :

- przewaga nizin ( 91%)     - średnia wysokość 173 m n.p.m.      – Raczki Elbląskie 1,8 m p.p.pm. ( najniżej położony punkt Polski) , Rysy 2499 m n.p.m. ( najwyżej położony pkt. Polski)

- nachylenie obszaru na północny zachód         - 6 pasów rzeźby terenu

  1. Wypisz nazwy pasów ukształtowania powierzchni Polski. Jakie krainy geograficzne wchodzą w skład poszczególnych pasów.
  2. Podział surowców mineralnych:

- energetyczne

- metaliczne

- chemiczne

- skalne

  1. Podaj przykłady surowców mineralnych oraz miejsca ich wydobycia.
  2. Jakie zastosowanie mają najważniejsze surowce mineralne w Polsce.

W związku pandemią COVID-19, a także z uwagi na włączenie powiatu białostockiego, a w tym Gminy Choroszcz do tzw. czerwonej strefy, od 3 PAŹDZIERNIKA 2020 – DO ODWOŁANIA okresu czerwonej strefy szkoła pracuje według zmodyfikowanych zasad:

Od 3 października 2020 roku – DO ODWOŁANIA czerwonej strefy:

 - Ograniczone są bezpośrednie kontakty interesantów, prosimy o kontakt ze szkołą w formie telefonicznej:

                              - budynek małej szkoły, tel.: 85 719 14 00

                              - budynek dużej szkoły, tel.: 85 713 14 80

 - Odwołane zostają konsultacje z rodzicami zaplanowane na dzień 8 października 2020r., w ważnych sprawach prosimy o kontakt z wychowawcą klasy.

 - Szkoła pracuje jak dotąd – w trybie stacjonarnym, według pięciodniowego rozkładu zajęć.

 - Przypominamy, że w każdym miejscu w placówce (budynek i plac szkolny) obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa.

- Do szkoły wchodzą tylko zdrowi uczący się w niej uczniowie oraz zdrowi – pracujący tu nauczyciele i inni pracownicy oświaty.

Dziękujemy za zrozumienie dla zaistniałej sytuacji


 

Szanowni Państwo!

W związku z wprowadzeniem obostrzeń z powodu rozprzestrzeniania się Sars-Cov 2 w naszym regionie zapisy na warsztaty dla ojców "Bliżej - pełna łączność" zostają wstrzymane do odwołania.

Rada Rodziców