Rekrutacja do Programu Stypendialnego

 


16.02.2024r zakończyliśmy innowację pedagogiczną "Zimowe dokarmianie ptaków". Miała ona na celu  zwiększanie świadomości uczniów na temat właściwego dokarmiania ptaków zimujących w Polsce, między innymi: kiedy rozpocząć i zakończyć dokarmianie, rodzaje najlepszych karmników, czym karmić ptaki, zagrożenia ze strony innych zwierząt, gatunki ptaków odwiedzających karmnik. 

W naszej szkole w dniu 05 marca 2024r.  gościliśmy uczennice z V Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Białymstoku. Przedstawiły one prezentację, którą wykonały na Olimpiadę Zwolnieni z Teorii w ramach projektu „Alienakcept – poznaj siebie przez innych”. Podczas prelekcji uczniowie klas 7 i 8 mogli  dowiedzieć się czym jest alienacja, jakie niesie skutki, jak z nią radzić, a także jak zaakceptować siebie i jak pracować nad samoakceptacją. W trakcie prezentacji uczniowie pracowali w grupach, a chętni rozwiązywali krzyżówki.


Uczniowie z klasy 6b i 6c biorą udział w ogólnopolskim konkursie grantowym pt. „Tradycyjny sad” Fundacji Banku Ochrony Środowiska. Projekt ma na celu szerzenie wiedzy na temat starych odmian drzew owocowych. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych. W ramach projektu uczniowie walczą o grant na założenie minisadu przy naszej szkole.