Szanowni Państwo!

Zwracam się z prośbą o zapoznanie się z przewidywanymi ocenami semestralnymi w roku szkolnym 2023/2024. Oceny przewidywane zostaną przekazane Państwu za pomocą e-dziennika lub poczty szkolnej ucznia. Proszę o potwierdzenie zapoznania się z ocenami w formie pisemnej za pomocą wyżej wymienionych środków komunikacji.

Dyrektor szkoły


 

Podsumowanie działań Szkolnego Koła Wolontariatu w I semestrze roku szkolnego 2023/2024.


 

Informuję iż od 3 stycznia 2024r. w kl. 4-8 będzie realizowany tygodniowy plan zajęć obowiązujący od 5 września 2023r. Odwołuję zmiany wprowadzone w dniu 16 października 2023r. Aktualny plan zajęć znajduje się na stronie szkoły w zakładce Tygodniowy rozkład lekcji/rozkład zajęć klas 4-8 SP/Plany dla klas 4-8 SP, I semestr, rok szkolny 2023/2024.

Dyrektor szkoły


 


Półkolonie z Pasją!  Eksperymenty, Zajęcia emocjonalno-społeczne, Dogoterapia 6-10 lat