W zakładce "Tygodniowy rozkład lekcji" dostępny jest plan lekcji dla uczniów i nauczycieli na II semestr roku szkolnego 2022/2023, który będzie obowiązywał od 6 lutego 2023r.


 

Szanowni Państwo!

Serdecznie Państwa zapraszam na spotkania z wychowawcami klas podsumowujące pierwszy semestr roku szkolnego 2022/2023 w Szkole Podstawowej imienia Henryka Sienkiewicza w Choroszczy.

Harmonogram spotkań:

1. Klasy I - III oraz oddział przedszkolny w dniu 8 lutego 2023 roku, początek spotkania z wychowawcami w salach lekcyjnych - godzina 17.00 (wg załączonego grafiku), miejsce - budynek przy ulicy Powstania Styczniowego 1

2. Klasy IV - VIII w dniu 9 lutego 2023 roku, początek spotkania z dyrektorem szkoły - godzina 17.00, miejsce - hala gimnastyczna, spotkania z wychowawcami  - godzina 17.45 w salach lekcyjnych (wg załączonego grafiku), budynek przy ulicy Powstania Styczniowego 26 A.

Dyrektor szkoły


17 stycznia 2023r. po przerwie pandemicznej ponownie odbył się w naszej szkole konkurs recytatorski poezji obcojęzycznej, który stanowi jednocześnie eliminacje do konkursu wojewódzkiego. Hasłem tegorocznego konkursu była "Muzyka". 


Uczniowie naszej szkoły w dniu 17 stycznia 2023 roku wzięli udział w szkolnych eliminacjach X Konkursu Historycznego „Mikołaj Kopernik i jego czasy”. Konkurs ma zasięg wojewódzki i odbywa się pod patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego, Instytutu Historii i  Nauk Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku oraz Instytutu Badań Nad Dziedzictwem Kulturowym Europy.

Dnia 16.01.2023r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w „Turnieju Prozdrowotnym klas 7”. Celem konkursu było kształtowanie postaw prozdrowotnych, rozwijanie inwencji twórczej oraz zacieśnianie więzi koleżeńskich poprzez współpracę w grupie.