Zapraszamy Rodziców na konsultacje z wychowawcami i nauczycielami do Szkoły Podstawowej imienia Henryka Sienkiewicza w Choroszczy. Nauczyciele będą do Państwa dyspozycji w dniu 22 marca 2023 roku w godzinach 16.30 - 18.00 (środa) zgodnie z grafikiem umieszczonym po linkiem (klasy 0-3klasy 4-8).

 

Dyrektor szkoły


 

Dnia 22 marca obchodzimy Światowy Dzień Wody. Jest  to święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ i celebrowane corocznie na całym globie w celu uświadomienia, jak wielką rolę odgrywa woda i jak duże zagrożenie niesie ze sobą spadek jej zasobów.

Zapraszamy uczniów naszej szkoły do wzięcia udziału i sprawdzenia się w Szkolnym Konkursie Wiedzy o Wodzie.

Uczniowie klas 4a, 4c, 4d  oraz 6a wyruszyli 15 marca 2023 roku pod opieką pań Katarzyny Proszczuk, Ewy Zalewskiej oraz  Anny Kozłowskiej na wycieczkę do Warszawy.

 

Informujemy, że nasza szkoła w bieżącym roku szkolnym otrzymała wsparcie finansowe w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”. Program jest realizowany przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, przy zaangażowaniu Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki i Narodowego Centrum Kultury oraz we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki jako Operatora Priorytetu 3.

Na początku roku szkolnego 2022/2023 nasza szkoła przystąpiła do programu „Poznajemy Podlaskie”.

“Poznajemy Podlaskie” to przedsięwzięcie mające na celu udzielenie wsparcia finansowego przez Podlaską Regionalną Organizację Turystyczną szkołom podstawowym z województwa podlaskiego na organizację wycieczek turystyczno-krajoznawczych po województwie podlaskim. Miło nam poinformować, iż komisja powołana przez PROT zaakceptowała wnioski Szkoły Podstawowej imienia Henryka Sienkiewicza w Choroszczy i nasi uczniowie klas IV – VIII będą mogli uczestniczyć w wycieczce do Białowieży. Tam zwiedzą Muzeum Przyrodniczo – Leśne Białowieskiego Parku Narodowego, przejdą Szlakiem Dębów Królewskich, obejrzą Żebra Żubra, zajrzą do Rezerwatu Żubrów. Dyrektor szkoły pragnie podziękować za współpracę przy tworzeniu wniosków konkursowych Panu Tomaszowi Staszewskiemu – przewodniczącemu Rady Rodziców Szkoły Podstawowej imienia H. Sienkiewicza w Choroszczy.