Szanowni Państwo!

W dniu 26 kwietnia 2024 roku sekretariat szkolny przy ulicy Powstania Styczniowego 1 będzie nieczynny.

Zapraszamy do sekretariatu przy ulicy Powstania Styczniowego 26 A.


 

 

Szanowni Państwo! Drodzy Uczniowie!

Uprzejmie informuję, iż w dniach świątecznych 1 maja 2024 roku (środa) oraz 3 maja 2024 roku (piątek) Szkoła Podstawowa w Choroszczy jest zamknięta. Dzień 2 maja 2024 roku (czwartek) jest wolny od zajęć dydaktycznych dla kl. 1-8. W tym dniu w godzinach 7.00 - 17.00 będzie funkcjonowała w budynku przy ulicy Powstania Styczniowego 1 świetlica szkolna. Prosimy o zgłoszenia uczniów do świetlicy na dołączonej pod linkiem karcie zgłoszenia i dostarczenie wypełnionych kart do 26 kwietnia 2024 roku do godziny 15.00 do sekretariatu szkoły. W dniu 2 maja 2024 roku sekretariat szkolny pracuje w budynku przy ulicy Powstania Styczniowego 26 A  w godzinach 7.00 - 15.00,  natomiast sekretariat  w budynku przy ulicy Powstania Styczniowego 1  jest  zamknięty.  

Oddziały przedszkolne w budynku przy ulicy Powstania Styczniowego 1 pracują w godzinach 7.00 - 17.00.

W dniu 2 maja 2024 roku (czwartek)  nie ma dowozów.

Dyrektor szkoły


 

W minionym tygodniu uczniowie klas 1 - 3 przebywający pod opieką w świetlicy szkolnej uczestniczyli w zajęciach logopedycznych w ramach Europejskiego Dnia Logopedy. Spotkanie miało na celu przybliżenie dzieciom zawodu logopedy, prezentację przykładowych ćwiczeń oraz kształtowanie postawy szacunku i tolerancji wobec osób z wadami wymowy. Z uwagi na to, że działania związane z Dniem Logopedy są zazwyczaj skierowane do dzieci, dlatego też w tym roku zamieszczam coś dla dorosłych, czyli najczęściej powielane mity logopedyczne. 

Aleksandra Horosz uczennica klasy 8 A została laureatką i zdobyła nagrodę w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym na projekt banknotu pod hasłem "Przyroda i atrakcje turystyczne województwa podlaskiego". Współorganizatorem konkursu i fundatorem nagród był Narodowy Bank Polski.

Wielkie gratulacje! Być może nagrodzona pracy Oli znajdzie się w przyszłości na banknotach emitowanych przez Narodowy Bank Polski.

Uczniowie naszej szkoły po raz kolejny uczcili ofiary Holocaustu i upamiętnili 81. rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim biorąc udział w ogólnopolskiej akcji społeczno-edukacyjnej „Żonkile 2024” zorganizowanej przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie, której od początku towarzyszy  hasło “Łączy nas pamięć”.  Podkreśla ono siłę wspólnoty, znaczenie solidarności, potrzebę dialogu ponad podziałami. Pamięć o przeszłości jest jedną z nadrzędnych wartości, które nas jednoczą i nadają nam wspólną tożsamość.