W pełnym artykule znajduje się regulamin konkursu.


 

W dniach 15-21.11.21r. w Szkole Podstawowej w Choroszczy odbywał się Tydzień Edukacji Globalnej. Celem projektu było zwrócenie uwagi młodym ludziom na globalne wyzwania, uświadomienie uczniom, że ich działania mają wpływ na przyszłość świata. Tegoroczne aktywności dotyczyły przede wszystkim Celów Zrównoważonego Rozwoju.


Pierwszy w historii naszej szkoły medal z Rugby Tag!!!

Nasza szkoła coraz częściej bierze udział w wielu nowych przedsięwzięciach i wydarzeniach sportowych, a takim jest niewątpliwie współzawodnictwo w rugby tag. Jest to wspaniała forma rozrywki ponieważ pozwala na wspólną  rywalizacje zarówno dziewcząt jak i chłopców co jest rzadkością w zawodach sportowych, dodatkowym plusem  jest to, że  ta odmiana rugby jest formą całkowicie bezkontaktową co pozwala  na wyrównaną rywalizację.

czytaj więcej klikając w tytuł artykułu...                

                                         

Szanowni Państwo!

W grudniu koszt obiadów wynosi 79,20 zł ( 4,95 zł x 16 dni). Podaną kwotę należy wpłacić do 29 listopada 2021r.wyłącznie na konto szkoły 69 1020 1332 0000 1902 0946 8622 w tytule przelewu wpisując następującą treść: opłata za obiady za miesiąc …., imię i nazwisko dziecka, klasa. 

Jednocześnie uprzejmie informujemy, iż na obiady wejdą tylko te osoby, których przelew zostanie zaksięgowany na koncie bankowym.

Opłat za obiady należy dokonywać w terminach podanych w ogłoszeniach

W przypadku całkowitej rezygnacji dziecka z obiadów należy o tym fakcie poinformować sekretariat szkoły-tel. 85 713 14 80; lub 530 679 836; 536 589 984

W przypadku czasowej nieobecności dziecka na obiadach należy powiadomić telefonicznie sekretariat szkoły- tel. 85 713 14 80; lub 530 679 836; 536 589 984 , najpóźniej do godz. 8.00. Niewpłacenie należnej kwoty do wskazanego dnia może skutkować niewpuszczeniem dziecka na obiady bądź skreśleniem z listy.

 

21 listopada obchodzimy Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień. Idea tego święta wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych. Jego celem jest uwrażliwienie ludzi na wzajemną życzliwość, wzbudzenie w nich pozytywnych emocji. Jest to apel przeciwko problemom i często smutnej rzeczywistości. W naszej szkole obchodziliśmy go 22 listopada. Był to dzień wyjątkowy; pełen uśmiechów, miłych słów, gestów, pozytywnych emocji,  obfitował w różne atrakcje.